Beslissingen politieraad 16 september

De politieraad heeft in zitting van 16 september ll. over volgende punten beraadslaagd en beslist: