Laatste nieuws

Politiezone Polder 24/7 op de barricade tegen het coronavirus

Behalve de interventiedienst, de verkeersdienst, wijkdienst en de speciaal in het leven geroepen corona-patrouilles blijven ook onze andere medewerkers attent inzake het opvolgen van het naleven van de afgekondigde maatregelen inzake het helpen indijken van het coronavirus.

Zo werd deze namiddag een 23-jarige bestuurster betrapt te Houthulst in de Ieperleedijkstraat die een niet-essentiële verplaatsing maakte. Deze inwoner van Alveringem beweerde dat ze van haar broer kwam en op weg was naar haar zus om op de kindjes te passen. Ze werd beboet voor een niet-essentiële verplaatsing en daar boven op een onmiddellijke inning wegens het negeren van het verkeersbord C3, verboden voor alle verkeer, uitgezonderd plaatselijk verkeer. De Ieperleedijkstraat loopt van de Ijzer naar Merkem en is verboden voor alle verkeer behalve wie er echt moet zijn.

Bij deze andermaal een warme oproep met de woorden van onze minister van volksgezondheid: 'Blijf in uw kot', indien U dat niet doet brengt U de volksgezondheid in gevaar.