Nieuws

Weer een weekendnachtje met hardleerse bestuurders tijdens de BOB-campagne

Ondanks de lopende BOB-campagne registreerde onze interventiedienst de voorbije weekendnacht weer diverse inbreuken ondermeer op rijden onder invloed.

Gisterenavond omstreeks 22.30 uur werd een 26-jarige bestuurder gecontroleerd te Kortemark in de Jerome Debouttestraat die reed zonder houder te zijn van een geldig rijbewijs. De bestuurder was in het bezit van een voorlopig rijbewijs voor 18 maanden maar mag hiermee tijdens de weekendnachten niet rijden tussen 22.00 uur en 06.00 uur.

Omstreeks 03.00 uur werd in Houthulst in de Stokstraat een 41-jarige bestuurder gecontroleerd. De bestuurder legde een ademanalyse af met als resultaat 0,91 mG/UAL. De bestuurder zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en de bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter.

Omstreeks 06.00 uur reed een 46-jarige bestuurder te Kortemark op de Markt in de muur van een bankgebouw. Deze bestuurder legde een ademanalyse af met als resultaat 1,09 mG/UAL. Bovendien bleek uit de drugtest dat betrokkene onder invloed reed van cocaine en amfetamines. Het rijbewijs van deze bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen en ook deze bestuurder zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter. Deze bestuurder werd opgesloten ter ontnuchtering.

 

Heeft U de App 112 al op uw smartphone ? Hij kan uw leven redden.

De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als je in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer, ambulance en/of politie in België.

Het belangrijkste voordeel van deze app is dat je de noodnummers niet moet onthouden en je deze dus ook niet kan vergeten als je in paniek bent. Je klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie afhankelijk van welke hulp je nodig hebt.

Lees hier meer over via deze link : https://www.112.be/nl/app

De Economische Inspectie van de FOD Economie wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder druk om onterechte rekeningen te betalen.
In 2018 kreeg de Economische Inspectie 849 meldingen over valse incassobureaus. De eerste acht maanden van 2019 kreeg ze al meer dan 1.900 meldingen. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar dus. In 240 van deze meldingen deelden de melders mee dat zij financiële schade geleden hadden, en dit voor een totaal van bijna 150.000 euro.

Winter BOB-campagne 2019-2020 start vandaag 29/11/2019

De winterbobcampagne loopt van vrijdag 29 november 2019 - 22 uur om precies te zijn - tot en met maandag 3 februari 2020 in de ochtend (6 uur). In het weekend van vrijdag 10 januari 2020 (18 uur) tot en met maandag 13 januari 2020 (6 uur) organiseren de Federale Wegpolitie en de lokale politiezones opnieuw een weekend zonder alcohol achter het stuur.

In de politiezone Polder staan 22 concrete acties gepland in de periode tot 3 februari.

Ondanks de vele inspanningen en het nog steeds groeiende bewustzijn bij de bestuurders, blijft het rijden onder invloed één van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Vooral 's nachts rijden te veel bestuurders onder invloed van alcohol. Tijdens de Staten-Generaal voor de Verkeersveiligheid is er dan ook op gewezen dat bijkomende inspanningen op het vlak van sensibilisering en handhaving nodig zijn om het tij te doen keren.

Geïnteresseerd in de resultaten van de volledige BOB-wintercampagne 2018-2019 neem een kijkje op : www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be

 

Winter BOB-campagne 2019-2020 start volgende week of is ze reeds gestart ?

Gisteren in de vooravond omstreeks 16.45 uur werd een 29-jarige bestuurder te Houthulst in de Schoolstraat onderworpen aan een alcoholtest. De bestuurder legde een ademanalyse af met als resultaat 0,70 mG/L. Het rijbewijs van deze bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.

Om midddernacht werd een 52-jarige bestuurder aangetroffen te Kortemark in de Handzamestraat en onderworpen aan een alcoholtest. Deze bestuurder legde een ademanalyse af met als resultaat 1,11 mG/L. Het rijbewijs van deze bestuurder werd onmiddellijk ingetrokken vor 15 dagen. Omstreeks 1.30 uur werd deze bestuurder opnieuw aangetroffen al rijdend met zijn voertuig en opnieuw onderworpen aan een ademanalyse. Ditmaal was het resultaat 0,99 mG/L. Het voertuig van deze bestuurder werd geïmmobiliseerd voor 15 dagen.

Alhoewel de winter BOB-campagne 2019-2020 pas volgende week vrijdag 29 november om 22.00 uur officieel van start gaat lijkt deze helaas in de PZ Polder nooit weggeweest te zijn.

Alweer mooi werk van onze interventieploegen die elke dag opnieuw zorgen dat iedereen veilig op weg kan.