Nieuws

"Verplicht verlicht!"

 Het nieuwe schooljaar startte  in ongewone omstandigheden. De coronacrisis heeft immers een grote impact. Gelukkig gingen de scholen van start, dankzij de inzet van velen.
Laatst overleed een schoolgaande fietser in Zwevegem. Dodelijke verkeersongevallen zijn hard te dragen voor de familie en omgeving van het slachtoffer. We moeten die kost wat kost voorkomen.

Op vraag van de gouverneur van West-Vlaanderen onderschrijft ook onze Politiezone het initiatief om expliciet uw aandacht te  vragen voor de verkeersveiligheid van de schoolgaande fietser. "Door de coronacrisis en de problemen met busvervoer komen er meer jongeren per fiets naar school. De West-Vlaamse politiediensten en gemeentebesturen zetten reeds jaar en dag, samen met de scholen in op de verkeersveiligheid van deze doelgroep.

Vorig schooljaar bleek dat 40 % van de fietsen van de schoolgaande jeugd weliswaar niet in orde was. Dat waren de cijfers van controles in de eerste, preventieve fase. Sensibilisering en controle blijven duidelijk noodzakelijk."

 De sensibiliseringcampagne loopt van 1 september tot 14 oktober en omvat de technische controle van de fietsen in de scholen. Cruciaal zijn goedwerkende remmen, reflectoren en vooral fietsverlichting.  Aan de West-Vlaamse politiezones werden 60.000 fietscontrolekaarten uitgedeeld om deze controles in de scholen uit te voeren.

Educatieve fietstochten, verkeersspelen en -quizen, fietsexamens en communicatie over deze campagne zijn een goede ondersteuning in dit bewustmakingsproces. Fluorescerende hesjes of kledij en een fietshelm zijn goed ingeburgerd in de lagere scholen. De jeugd in het secundair onderwijs vindt dit spijtig genoeg niet meer cool. Dit verdient ook de nodige aandacht.  

 Vanaf 15 oktober tot 28 januari is er gerichte politionele controle op fietsverlichting van schoolgaande kinderen.

Dit jaar is er een nieuwe format: “Verplicht Verlicht”. De politiezone Riho ontwikkelde deze campagne. Die wordt dit schooljaar uitgerold in gans West-Vlaanderen. Er zijn affiches en een filmpje.

 Wanneer de politiediensten bij deze controles inbreuken vaststellen zal naargelang de inbreuk en leeftijd van de overtreder een onmiddellijke inning, een proces-verbaal of een brief aan de ouders worden opgesteld. Voor deze minderjarige overtreders kunnen verplichte verkeerslessen worden door de politiediensten of gemeente.

De verantwoordelijkheid van de ouders voor een veilige uitrusting voor hun fietsende schoolgaande kinderen (fietsverlichting, fluohesje en fietshelm) kan door de scholen onder de aandacht worden gebracht. Zo zorgen we samen voor een veilige schoolomgeving! 

 

Zakkenrollers bedenken verschillende scenario’s en werken soms niet alleen!

De ene leidt je af, terwijl de andere je besteelt!

Hoe gaat men te werk:

  • Men leidt je aandacht af
  • Komt te opvallend dichtbij
  • Neemt wat men kan stelen – ongeacht wat het voorwerp kan zijn

 

6 tips die je helpen :

  1. Denk na wat je meeneemt
  2. Loop niet te koop met je waardevolle voorwerpen
  3. Neem je voorzorgsmaatregelen
  4. Hou zakken en bagage in het oog
  5. Wees waakzaam
  6. Laat blijken dat je hen opmerkt

 

Ben je slachtoffer van gauwdiefstal, dan neem je best zo snel mogelijk een aantal maatregelen om volgende zaken te “annuleren”:

 

Meer info op volgende links:

 

Even snel op een rijtje: Volgende items kan je laten blokkeren:

Kaarten:

Apps:

Connected devices:

Stijging aantal nieuwe coronabesmettingen: meer controle noodzakelijk!

Niet iedereen heeft de versoepeling van de Coronamaatregelen goed begrepen. De stijging van het aantal besmettingen in West-Vlaanderen is daar helaas een gevolg van. Hoewel in winkels het dragen van een mondmaskers verplicht is, horecamedewerkers een mondmasker moeten dragen en de afstandsregels duidelijk zijn, toch blijkt in de praktijk een grote laksheid in de naleving van deze elementaire en belangrijke regels.

Bewakingscamera's: uiterste datum voor aangifte verzet naar 31 december 2021

Na de herziening van de Camerawet van 21 maart 2007 hadden de eigenaars van een of meer bewakingscamera's tot 25 mei 2020 de tijd om hun camera('s) via het nieuwe aangiftesysteem aan te geven. Deze termijn is nu verlengd tot 31 december 2021.

Wenst U meer informatie neem een kijkje op website van binnenlandse zaken : https://www.besafe.be/nl/nieuws/bewakingscameras-uiterste-datum-voor-aangifte-verzet-naar-31-december-2021

Heeft U uw camera al aangegeven ? U kan dit doen via : www.aangiftecamera.be