Nieuws

Snelheid meisje dat booskijkt

In de voorbije maand oktober werd door de politiezone Polder met de mobiele camera de snelheid gecontroleerd van 12312 voertuigen. Van de gecontroleerde bestuurders bleek 8 % of 986 bestuurders zich niet te houden aan de snelheidslimiet waardoor zij beboet werden.

Van de 986 bestuurders in overtreding kregen er 964 een onmiddellijke inning. De 22 andere bestuurders kregen een proces-verbaal omdat de overschrijding van de snelheidslimiet zodanig hoog was dat zij zich dienen te verantwoorden voor de politierechter te Veurne.

In Houthulst werd de hoogste snelheid geregistreerd in de Iepersteenweg waar een overtreder 120 km/uur reed waar de toegelaten snelheid 70 km/uur bedraagt.

BOB-campagne affiche met vrouw

Zaterdagavond omstreeks 18.00 uur reed een 49-jarige bestuurder twee tegenliggers aan te Kortemark in de Werkenstraat. De 49-jarige bestuurder week van zijn rijvak af een reed de beide bestuurders aan in de linkerflank.
De 49-jarige bestuurder legde een positieve ademanalyse af met als resultaat 0,79 mG/L. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De 37-jarige bestuurster en 29-jarige bestuurder die werden aangereden legden beiden een negatieve ademtest af.

Zondagmorgen omstreeks 01.00 uur werd te Koekelare, Werkenstraat een 44-jarige man gecontroleerd. Deze legde een positieve ademtest af met als resultaat 0,57 mG/L. Zijn rijbewijs werd voor 6 uur ingehouden.

Zondagmorgen omstreeks 01.15 uur reed een 27-jarige Poolse onderdaan te Diksmuide, Heernisse in een hekken en pleegde vluchtmisdrijf. Door een hulpvaardige getuige konden onze ploegen deze 27-jarige man aantreffen. De 27-jarige man legde een positieve ademtest af met als resultaat 0,71 mG/L. Zijn rijbewijs werd ingetrokken voor 15 dagen. Er werd hem een boete opgelegd van 1260 euro.
Deze Poolse onderdaan werd opgehaald door een kennis die aangetroffen werd te Diksmuide in de Koning Albertlaan. Deze 29-jarige Poolse onderdaan werd eveneens onderworpen aan een ademtest en legde een positieve ademanalyse af van 0,89 mG/L. Ook deze 29-jarige man werd zijn rijbewijs ingetrokken voor 15 dagen.

Vrijdagnacht werden reeds het rijbewijs van een 28-jarige bestuurder en en 32-jarige bestuurster ingetrokken voor 15 dagen naar aanleiding van het rijden onder invloed van verdovende middelen.

Het verlengde weekend van 1 november schrijft zo alweer een zwarte bladzijde toe aan de verkeersveiligheid in de politiezone Polder waar onze mensen op het terrein hard blijven werken om iedereen veilig op de weg te houden.

Op vrijdag 1 november 2019, maandag 11 november 2019 en vrijdag 15 november 2019 zijn de wijkkantoren van Diksmuide, Houthulst, Koekelare en Kortemark gesloten.

Op zaterdag 2 november 2019 is tevens het zonaal onthaal in Diksmuide niet open.

Voor dringende oproepen kan u terecht op het noodnummer 101.

De commissariaten te Houthulst, Koekelare en Kortemark zijn enkel op maandag, woensdag en vrijdagvoormiddag telkens van 09.00-12.00 uur voor het publiek toegankelijk, en daarbuiten op afspraak.

De openingsuren kan je raadplegen op deze website via "contact" en dan de respectievelijke commissariaten/wijkposten aan te klikken.

Op dinsdag 15 oktober van 07u00 tot 12u00 is er wegens werken een stroomonderbreking voorzien in het commissariaat in de Sint-Sebastiaanlaan te Diksmuide. Daardoor is de politiezone telefonisch niet bereikbaar en kunnen er ook geen aangiften aan het loket gebeuren.

Voor dringende gevallen is de politie wel bereikbaar via het noodnummer 101 !