Contactformulier

Dit bericht zal verstuurd worden naar de Lokale Politie Polder

Dit contactformulier dient NIET om meldingen/klachten over strafbare feiten te doen !  Jouw mail zal als niet-dringend worden behandeld, en dit enkel op werkdagen en tijdens kantooruren.

Dit is ook geen kanaal voor OPERATIONELE VRAGEN (vb opvragen PV, fiches verkeersongevallen,enz.. ) Contacteer hiervoor de opstellers.

Het melden van een strafbaar feit valt onder de noemer AANGIFTE en moeten via de normale weg te gebeuren (zie hieronder).

  • Voor bepaalde aangiftes hoeft u niet langer naar het politiecommissariaat te komen, je kan die online doen via de website ( klik hiernaast in de linkerkolom op Online aangiften en dan op Police on web)

  • Voor ALLE overige aangiften kom je het langs bij je lokaal commissariaat. Voor dringende zaken bel je het noodnummer 101

Mijn details
Uw persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van uw verzoek. Bekijk onze privacyverklaring.
Mijn boodschap