Wapenvergunning

Wapenvergunningen:

Ingevolge de wapenwet, van kracht sedert 9 juni 2006, is de gouverneur de bevoegde overheid voor het afleveren van vergunningen voor het bezit van vuurwapens. De politie levert een advies aan de provinciegouverneur. Ingeval van betwistingen levert de procureur des Konings eveneens een advies.

Vergunningsaanvragen:

De aanvraagdocumenten voor het bekomen van een vergunning tot het voorhanden hebben van een vuurwapen ( revolver, pistool, geweer, karabijn ) kan je hier https://www.west-vlaanderen.be/vergunningen/wapenvergunning

downloaden. Je dient deze op te sturen naar de provincie, dienst wapenvergunningen (adres zie onderaan).

Onze dienst neemt de voorgeschreven theoretische proef af.

Wij voeren in opdracht van de provincie :

  • een moraliteitsonderzoek uit om te oordelen of je al dan niet een wapenvergunning kan bekomen;
  • en staan ook in voor de vijfjaarlijkse controle van het wapendossier;

en geven hierover een advies aan de wapendienst van de provincie.

Afstand van wapens en munitie:

Je kan je hiervoor tijdens de openingsuren met je wapen en/of munitie aanbieden op één van de onthaalpunten. Je ontvangt een bewijs van afgifte. De ingeleverde wapens en/of munitie zullen achteraf worden vernietigd. (een afspraak maken is aangewezen!)

Erfeniswapens:

Indien we kennis krijgen van het overlijden van een wapenbezitter brengen wij de nabestaanden per brief op de hoogte van de wettelijke mogelijkheden i.v.m. erfenis wapens.

Overdrachten van wapens:

De aanvraagdocumenten (alle types in het bijzonder voor het overdragen van wapens: model 9) kan je op de website van de Provincie West-Vlaanderen terugvinden en downloaden:

https://www.west-vlaanderen.be/vergunningen/wapenvergunning

Wens je nog meer informatie?

Politiezone Polder - Dienst wapenvergunningen

Tel.: 051/50.00.04.

E-mail: PZ.Polder.wapens@police.belgium.eu

   

 

Provincie West Vlaanderen  - Dienst wapenvergunningen

Website: https://www.west-vlaanderen.be/vergunningen/wapenvergunning

 

 

Federale Overheidsdienst Justitie -Federale Wapendienst:

Website: http://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/veiligheid_en_criminaliteit/wapens