Persbericht: Resultaten van onze WODCA-acties tijdens de nacht van 12 op 13 en van 13 op 14 maart 2024

Lokale Politie Rivierenland voerde tijdens de nacht van vrijdag 12 op zaterdag 13 en van zaterdag 13 op zondag 14 april 2024 alcoholcontroles en controles op drugs in verkeer uit op diverse locaties in de politiezone. 

In totaal werden 1168 ademtests afgenomen. 22 bestuurders testten positief: 19 wegens strafbare alcoholopname in verkeer en 3 wegens drugs in verkeer.

 

Negen rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen:

  • Twee bestuurders testten positief voor het gebruik van cannabis. Bij hen werd telkens een speekselanalyse afgenomen.
  • Een bestuurder had 1,7 gram promille alcohol in zijn bloed. Hij had tevens zijn rijbewijs niet op zak en is daarvoor extra strafbaar. Hij moet dit nu onverwijld bij onze diensten binnenleveren. In iedere geval gaat de periode van onmiddellijke intrekking rijbewijs meteen in. De auto van betrokkene werd ter plaatse geïmmobiliseerd d.m.v. een stuurstang en dit tot de effectieve afgifte van zijn rijbewijs.
  • Een onder hen had 2 gram promille alcohol in haar bloed. Aangezien zij officieel gedomicilieerd is in Nederland, moest zij haar boete van 1.260 euro onmiddellijk betalen, wat zij na veel gemor ook deed.
  • Vijf bestuurders hadden respectievelijk 1,5 - tweemaal 1,4 – 1,3 en 1,2 gram promille alcohol in hun bloed. 

 

In normale omstandigheden werd het rijbewijs van nog twee bestuurders eveneens onmiddellijk ingetrokken gedurende 15 dagen: 

  • Een van hen vertoonde immers duidelijke uiterlijke tekenen van het gebruik van drugs. Hij weigerde echter een speekseltest uit te voeren. Vervolgens werd een dokter gevorderd voor afname van een bloedstaal. Ook dat werd geweigerd door betrokkene. Hij had tevens zijn rijbewijs niet op zak. Bij nazicht in onze documentatie bleek dat betrokkene een verval van het recht tot sturen heeft tot 11/09/24. De auto die betrokkene had bestuurd, werd ter plaatse geïmmobiliseerd d.m.v. een stuurstang.

     
  • Een van hen bestuurde echter een fiets zonder verlichting voor- en achteraan. Daarenboven had betrokkene zijn gsm in de hand en was hij schijnbaar aan het filmen. Toen wij hem hierop wilden attent maken, ging hij ver vandoor. Even later kon hij echter onderschept worden door een interceptieploeg. Toen bleek dat betrokkene duidelijk onder invloed was van alcohol. Hij legde een positieve ademtest af en had 1,8 gram promille alcohol in zijn bloed. Als beveiligingsmaatregel hebben wij de fiets van betrokkene ingehouden voor een periode van 6 u zodat hij zeker niet kon verder rijden en een gevaar betekenen voor zichzelf en andere weggebruikers. 

 

Vier bestuurders moesten hun rijbewijs inleveren voor een periode van 6 uur:

  • Een onder hen was wel erg hardleers. Na het beëindigen van onze controles dacht zij dat de kust veilig was en reed ze verder met haar auto. Een interceptieploeg kon haar echter nog onderscheppen en betrokkene moest opnieuw een ademtest en ademanalyse afleggen. Zij had nog steeds 0,8 gram promille alcohol in haar bloed. Betrokkene krijgt nu een extra proces-verbaal wegens het sturen tijdens een periode van inhouding rijbewijs en zal hiervoor gedagvaard worden voor de politierechtbank. Haar auto werd ter plaatse ingehouden d.m.v. een stuurstang.

 

Zeven bestuurders kregen een rijverbod van 3 uur

  • Een onder hen is officieel gedomicilieerd in Roemenië en moest zijn boete van 189,10 euro onmiddellijk betalen. Betrokkene had tevens zijn rijbewijs niet op zak. Hierop werd zijn auto ter plaatse ingehouden d.m.v. een stuurstang.

 


Drie bestuurders waren slechts houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 36 maand. Onder dekking hiervan is het echter verboden te sturen tussen 22 en 06 uur tijdens een weekendnacht. Tevens zat er telkens geen verplichte begeleider in het voertuig en hing er geen “L”-teken aan de achterruit.

 

Een bestuurder was slechts houder van een voorlopig rijbewijs categorie B, beperkte duur, model 18 maand. Ook hij mocht niet sturen tussen 22 en 06 uur. En ook hier hing er geen “L”-teken aan de achterruit.

 

Een bestuurder vervoerde zijn kindje los in zijn auto (overtreding derde graad) i.p.v. in een verplicht kinderbeveiligingssysteem en kreeg hiervoor een boete van 184,10 euro.

 

Zes bestuurders legden een negatieve speekseltest af in het kader van drugs in verkeer.

 

Twee auto’s werden onderschept waarvan de schouwing reeds meer dan een jaar vervallen is. De eigenaars zullen hiervoor moeten verschijnen voor de politierechtbank.

 

Een bestuurder was totaal geen houder van enig rijbewijs. Het voertuig dat hij bestuurde werd ter plaatse geïmmobiliseerd. En ook hij zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter.

 

Vijf fietsers werden geverbaliseerd omdat zij stuurden zonder verlichting voor- en achteraan hun rijwiel. Ze kregen echter allen een setje fietslichtjes cadeau zodat ze toch nog hun weg veilig konden verderzetten, zonder gevaar voor zichzelf of andere weggebruikers.

 

De alcoholcontroles en controles op drugs in verkeer van de Lokale Politie Rivierenland werden uitgevoerd in het kader van ons verkeersactieplan. Dergelijke acties zullen ook in de nabije toekomst gevoerd worden. 

 

Labels