Interventie

De interventieploegen patrouilleren 24 uur per dag en 7 dagen per week op het volledige grondgebied van de Bornem, Mechelen, Puurs-Sint-Amands en Willebroek.

Zij beantwoorden alle oproepen die via ons rechtstreeks telefoonnummer 015 464 464 of via het noodnummer 101 binnenlopen op onze meldkamer. Ze doen vaststellingen en maken hiervan melding aan de gerechtelijke en bestuurlijke overheden. De interventieploegen zorgen voor een eerste hulpverlening, akteren klachten, voeren onderzoeken en verwijzen, indien nodig, door naar gespecialiseerde diensten.

Het takenpakket van de dienst interventie is dan ook zeer divers :

  • verkeersongevallen vaststellen
  • tussenkomen bij huiselijke moeilijkheden
  • (gewelddadige) diefstallen vaststellen
  • interveniëren bij vechtpartijen of burenruzies
  • loslopende dieren opvangen
  • verdwijningen acteren en onderzoeken
  • ...

Naast deze hoofdtaak voeren de politieambtenaren van de dienst interventie toezichten en gerechtelijke acties uit en werken ze mee aan projecten. Dit alles met het oog op handhaving van de openbare rust, orde, veiligheid en gezondheid.