Jeugd- en gezinsgebonden politiezorg

Frederik de Merodestraat 88

2800 Mechelen

 

De dienst Jeugd- en gezinsgebonden politiezorg (JGPZ) is een operationele, gespecialiseerde dienst binnen de politiezone Rivierenland. Het team spitst zich toe op verstoorde gezinsrelaties, waarbij er mogelijk ook sprake is van bezorgdheden rond de kinderen. JGPZ werkt verder op vaststellingen van Intrafamiliaal geweld (IFG) binnen een relatie/gezin en verontrustende leefsituaties bij minderjarigen.

Problematieken tussen gezinsleden worden politioneel verder opgevolgd door de leden van het team JGPZ, waarbij de veiligheid van de gezinsleden uiteraard centraal staat.

Wanneer je een dringende interventie vraagt via het noodnummer 101 of via het rechtstreeks nummer 015/464 464, zal de meldkamer een ploeg ter plaatse sturen. De aangifte van nieuwe feiten gebeurt via het onthaal bij de planton. Het team Jeugd en gezin zal nadien het verder (sociaal) onderzoek op zich nemen.

Het team zal altijd een aanbod hulpverlening formuleren en doorverwijzen naar het Centrum algemeen welzijnswerk (CAW), naar het Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en kind / gezin (K@G) en andere hulpverleningsinstanties (zie ook de functionaliteit slachtofferbejegening).