Lokale bestuursorganen

De organisatie en het beheer van de politiezone staat onder leiding van het politiecollege en de politieraad. Daarnaast bepaalt de zonale veiligheidsraad het lokaal veiligheidsbeleid.

Politiecollege

Het politiecollege bestaat uit de korpschef en de burgemeesters van de politiezone. De bijzonder rekenplichtige staat het politiecollege bij voor de financiële aangelegenheden en een secretaris zorgt voor de voorbereiding van de dossiers.

Bevoegdheden

  • het beheer van de inkomsten, de afgifte van bevelschriften tot betaling van de uitgaven en het toezicht op de boekhouding;
  • de toewijzing van de opdrachten voor de aanneming van werken, leveringen of diensten;
  • tuchttoezicht op de leden van de lokale politie.

Politieraad

De politieraad is als het ware de bestuursraad van onze politiezone. De raad is samengesteld uit de leden van het politiecollege (vier burgemeesters en korpschef) en de raadsleden van de zonegemeenten.

Bevoegdheden

  • het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie;
  • het goedkeuren van de begroting van het lokaal politiekorps;
  • het bepalen van de formatie van het operationeel en administratief personeel;
  • het verlengen van het mandaat van de korpschef;
  • vacantverklaren van statutaire functies;
  • de benoeming en oppensioenstelling van statutaire personeelsleden;
  • het instellen van hoger beroep m.b.t. de begroting en de rekeningen.

Zonale veiligheidsraad

Het veiligheidsbeleid wordt voor elke politiezone bepaald door een zonale veiligheidsraad. De zonale veiligheidsraad bestaat uit de korpschef, de burgemeesters, de procureur des Konings en andere vertegenwoordigers van de federale en lokale politie.

De raad is bevoegd voor het voorbereiden, opvolgen en evalueren van het veiligheidsbeleid, zoals verwoord in het zonaal veiligheidsplan.