Wegenwerken

Een overzicht van de wegwerkzaamheden in de politiezone Rivierenland met onder meer informatie over de start- en einddatum, de aard van de werken en de impact op het verkeer. Dat vind je op deze pagina.

Ook op de websites van de stad Mechelen en de gemeentes Bornem, Puurs-Sint-Amands en Willebroek vind je informatie over de wegenwerken op hun grondgebied. 

Geen resultaten gevonden.