Verzorging weidedieren tijdens de winter

Landbouwdieren kunnen ook tijdens de winter hun lichaamstemperatuur goed op peil houden als ze voldoende eten en drinken en een goede beschutting hebben.  

Houders van dieren die tijdens de winter op een weide staan, moeten een aantal maatregelen nemen: 

  • Op de weide moet er een schuilhok of een natuurlijke schuilplaats zijn. Dat moet ervoor zorgen dat alle dieren een plek hebben die vrij van wind en neerslag is. Als er geen schuilhok of natuurlijke beschutting is, moeten de dieren binnengehaald worden. 

  • Er moet steeds voldoende voeding zijn. Hoe kouder het is, hoe meer energie een dier verbruikt. 

  • De dieren moeten voldoende toegang hebben tot onbevroren drinkwater.  

Als deze zaken voorzien zijn, kunnen dieren zoals paarden en koeien goed tegen de kou.  

 

Vermoeden van dierenverwaarlozing 

Als je verwaarlozing van dieren vermoed kan je best eerst een gesprek proberen aangaan met de eigenaar van de dieren.

Is er effectief sprake van verwaarlozing, dan kan je dat melden bij de Vlaamse dienst voor natuur en milieu. Als de situatie dringend is of je weet niet wie de eigenaar van de dieren is, dan kan je contact opnemen met de politie.  

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 015 464 464.