Welke rechten heb ik?

Wanneer je slachtoffer bent van een misdrijf heb je een aantal rechten. Lees er hier meer over:

 

Recht op een eerbiedige en correcte behandeling

Wanneer je als slachtoffer in contact komt met de politie heb je het recht om op een correcte, vriendelijke en tactvolle manier behandeld te worden. Je nationaliteit, sociale afkomst, politieke overtuiging, religie of seksuele geaardheid mogen geen rol spelen.

Wanneer de politie de feiten vaststelt, of bij tussenkomsten met een sociale of medische inslag, heb je het recht op een respectvolle behandeling.

Ben je de nabestaande van een slachtoffer, dan moet de politie eerbied tonen voor je rouwproces.

 

Recht op het krijgen van informatie

 • verloop van de gerechtelijke procedure en de stand van je dossier
 • informatie over bijstand van een advocaat
 • middelen om een schadevergoeding te bekomen of financiële hulp te krijgen
 • diensten voor hulpverlening

Je hebt als slachtoffer het recht om hierover informatie te krijgen.

Wanneer je bij de politie een klacht indient, ontvang je steeds een 'attest van klachtneerlegging'. Hierop vind je het nummer van het proces-verbaal en de naam van de opsteller.

Op dit attest staat verder nog heel wat informatie. Zo vind je hierop ook de procedure terug om je te laten registreren als 'benadeelde persoon'.

De wet biedt je immers de mogelijkheid aan de Procureur des Konings te vragen dat hij je op de hoogte houdt van de beslissing die hij nam in je dossier.

Je kan dit document ter registratie als benadeelde persoon persoonlijk of via je advocaat afgeven:

 • tijdens je verhoor door de politie (of je brengt het nadien binnen op het politiebureau).
 • op het parketsecretariaat (Keizerstraat 20 - 2800 Mechelen) tijdens de kantooruren (of je verzendt het met de post naar dit zelfde adres).

Na afsluiting van het onderzoek ontvang je een schriftelijk bericht. Aan de registratie als benadeelde persoon zijn geen kosten verbonden.

Naast het attest van klachtneerlegging heb je in de meeste gevallen recht op een kopie van je verklaring. Deze kopie ontvang je kosteloos.

Op onderstaande websites vind je informatie en brochures:

In onze politieposten vind je tal van brochures. Kom gerust langs en vraag er eentje.

 

Recht op het geven van informatie

Als slachtoffer heb je steeds het recht om informatie te geven. Dit onder meer om je schade (materieel en moreel) aan te tonen en alle elementen over te maken die nodig zijn om deze schade te beoordelen. Hou hiervoor alle (bewijs)stukken bij, waaruit kan blijken dat je schade hebt geleden. Er kunnen verschillende soorten schade zijn zoals:

 • medische kosten
 • materiele kosten
 • tijdelijke of blijvende invaliditeit
 • morele schade

Hoe meer inlichtingen je kan doorgeven over de feiten en hoe je ze hebt ervaren, hoe meer dit het onderzoek ten goede komt.

 

Recht op juridische bijstand

Elk slachtoffer heeft recht op de bijstand van een advocaat, zelfs als die niet over voldoende financiële middelen beschikt.

Er zijn verschillende mogelijkheden om juridisch advies of bijstand te bekomen:

Eerstelijnshulp bij het Justitiehuis:

Voor advies over een probleem met juridische aspecten kan je terecht bij een advocaat. Nadat een maatschappelijk werkster je heeft doorverwezen, kan je je vragen stellen aan een advocaat. Zijn rol is louter adviserend en hij kan je dossier niet behartigen. Dit advies is gratis en vrijblijvend.

Contactinformatie:

Justitiehuis Mechelen, Schoolstraat 9, 2800 Mechelen

Neem telefonisch contact op het nummer 015 43 36 11 of 015 28 40 00 om een afspraak vast te leggen.

Tweedelijnsrechtshulp of rechtsbijstand:

Indien je niet enkel advies wenst, maar ook wil dat hij je zaakt behartigt en je bijstaat, dan kan je een advocaat aanstellen.

Er zijn drie manieren om dit te doen:

 1. Via je verzekeringspolis: controleer of je recht hebt op rechtsbijstand.
 2. Zelf een advocaat uitzoeken en betalen: www.advocaat.be of http://www.balie-mechelen.be.
 3. Pro Deo: indien je over onvoldoende financiële inkomsten beschikt, kan je bij het Bureau voor Juridische Bijstand een aanvraag doen om een pro deo-advocaat te bekomen. Dit is niet kosteloos, een bijdrage zal berekend worden naargelang je inkomen.

Contactinformatie:

Bureau voor Juridische Bijstand, Gerechtshof Mechelen, Keizerstraat 20, 2800 Mechelen.

Neem telefonisch contact op het nummer 015 28 81 97 om een afspraak vast te leggen of stuur een e-mail naar bjb.mechelen@telenet.be.

Breng volgende zaken mee:

 • attest samenstelling van het gezin (je kan dit attest verkrijgen op het gemeentehuis van je woonplaats (dit is gratis wanneer je het attest nodig hebt voor het verkrijgen van een pro-deo advocaat)
 • bewijs van je inkomen
 • dagvaarding of uitnodiging van de zitting
 • aanslagbiljet van belastingen van drie jaar terug

De wetswinkel:

Je kan er elke maandag tussen 19u en 20u30 terecht om je te informeren over je rechten en plichten bij:

 • diensten
 • herstellingen
 • aankopen
 • facturen
 • contracten
 • familiale aangelegenheden
 • ....

De medewerkers van de wetswinkel kunnen proberen een zakelijke eis te formuleren om tot een billijke oplossing te komen, zonder dat je noodgedwongen naar het gerecht moet stappen. Zo kan je kosten vermijden.

Zij zullen je informeren over wat je te doen staat in de loop van een proces en bieden je rechtsbijstand in alle rechtsdomeinen.

Per consultatie moet je een kleine bijdrage betalen (dit bedrag kan regelmatig herzien worden).

Contactinformatie:

Wetswinkel, Zandpoortvest 70, 2800 Mechelen | T: 070 22 58 88 (van maandag tot donderdag tussen 9 en 12 uur)

 

Recht op financieel herstel

Elk slachtoffer heeft het recht op een financiële vergoeding voor geleden schade en dit binnen een redelijke termijn.

Er zijn verschillende mogelijkheden om je schade te vergoeden:

 • De dader vergoedt de schade op eigen initiatief waardoor verder juridische stappen niet nodig zijn.
 • via je verzekeringspolis
 • Als er een proces komt, via de burgerlijke partijstelling op de zitting voor de rechtbank. Je richt je tot de voorzitter met een schriftelijke eis tot schadevergoeding.

Indien effectief herstel van de schade niet mogelijk is, heeft het slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad het recht om de staat te verzoeken tot financiële hulp. Om deze financiële hulp te genieten, moet aan een reeks voorwaarden voldaan zijn. Uitgebreide informatie hierover vind je op de website van Justitie.

 

Recht op hulp

De politiezone Mechelen-Willebroek werkt nauw samen met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, dienst Slachtofferhulp. Je kan hier terecht om te praten over wat je overkomen is, de emoties die dit heeft teweeggebracht en hoe je alles verwerkt.

Je kan er ook terecht voor informatie en advies. Er kan eventueel iemand met je meegaan naar politie, arts,....

Indien nodig, wijst de dienst Slachtofferhulp je door naar andere diensten of personen.

Elke contactname met het C.A.W. is vrijblijvend en kosteloos. Je kan zelf langsgaan bij het centrum of een afspraak bij je thuis maken. Het team bestaat uit een aantal gespecialiseerde medewerkers, maatschappelijk assistenten, psychologen en juristen.

Contactinformatie:

CAW Boom Mechelen Lier, Maurits Sabbestraat 119, 2800 Mechelen

T: 015 695 695 | E: onthaal@cawboommechelenlier.be | www.caw.be

Er bestaat eveneens een Team Intrafamiliaal Geweld binnen het C.A.W. Ruzie maken, komt voor in de beste relaties. Het is niet verkeerd en soms zelfs nodig . Maar als ruzie overgaat in geweld, is het niet meer aanvaardbaar. Wil je het geweld stoppen? Dan kan je samen met dit team als gezin aan de slag gaan, maar ook met ieder apart.

Het gaat om gratis hulpverlening, die volledig los staat van politie en justitie. Ze kan bij partnergeweld en oudermis(be)handeling.

 

Recht op bescherming en respect voor het privéleven

De politie moet steeds discreet optreden tijdens vaststellingen op het terrein, bij een huisbezoek, met de media,...

Als je fysieke integriteit bedreigd is of wanneer je angst hebt voor bepaalde wraakacties (stalking, eergerelateerd geweld,...), neem dan zo snel mogelijk contact op met de politie om samen naar een oplossing te zoeken.

 

In deze brochure vind je meer informatie over de rechten die je hebt als slachtoffer van een misdrijf.

 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 015 464 464.