De lokale politie Brasschaat wil je noden en behoeften kennen

Politiezone Brasschaat neemt ook dit jaar deel aan de Veiligheidsmonitor. Dat doen we om jouw bezorgdheden en noden te kennen over veiligheid en leefbaarheid in je gemeente. Misschien ontvang jij de vragenlijst in je brievenbus, en dus geven we graag een extra woordje uitleg. 

je noden en behoeften op vlak van veiligheid

Wat? 

De Veiligheidsmonitor is een enquête waarin je als burger vragen beantwoordt over verschillende veiligheidsthema’s: je onveiligheidsgevoel, buurtproblemen, mogelijk slachtofferschap en je ervaringen bij contact met politie. 

Het is een initiatief van de politie, in samenwerking met de FOD Binnenlandse Zaken en de lokale besturen (gemeenten). De deelnemers worden via een statistische steekproef willekeurig geselecteerd. Je deelname is volledig anoniem, gratis en kan zowel online (in vier talen) als op papier. 

De resultaten worden in het eerste semester van 2025 verwacht en zullen gebruikt worden bij de opmaak van ons volgende beleidsplan (zonaal veiligheidsplan). 

Wat kan jij doen? 

Als je geselecteerd werd, heb je in mei al een uitnodiging ontvangen om de vragenlijst online in te vullen. Heb je de vragenlijst nog niet online ingevuld? Dan ontvang je binnenkort een herinnering alsook een vragenlijst op papier. 

Wij vragen je om zeker deel te nemen, omdat jouw input belangrijke informatie bevat voor ons als politie. Als burger kan je zo mee je steentje bijdragen aan onze werking en aan de leefbaarheid en veiligheid in je gemeente. 

Dank alvast voor je bijdrage! 

Heb je nog vragen? 

Dan kan je bij ons terecht via telefoon (03/650 35 00) of per mail (pz.brasschaat@police.belgium.eu). 

Labels