Het zonaal veiligheidsplan PZ Brasschaat 2020-2025

vormt de basis van ons lokaal politiebeleid

Dit plan omvat de prioritaire opdrachten en doelstellingen evenals de wijze waarop deze opdrachten en doelstellingen zullen worden bereikt.

De prioriteiten van ons ZVP 2020-2025:

  • Intrafamiliaal geweld

Samen met onze partners in de veiligheidsketen, levert de politiezone Brasschaat een bijdrage in de geïntegreerde aanpak van intrafamiliaal geweld. Wij streven naar een snelle detectie, een correcte registratie, een kwaliteitsvolle opvang en opvolging van slachtoffers, een gepaste doorverwijzing naar de hulpverlening van slachtoffers en daders en een kwaliteitsvolle dossieropvolging.

  • Verkeersveiligheid

Samen met onze partners in de veiligheidsketen, levert de politiezone Brasschaat een bijdrage aan het kwalitatief beheersen en verhogen van de verkeersveiligheid door o.a.het sensibiliseren van alle weggebruikers in hun verkeersgedrag, met specifieke aandacht voor de zwakke weggebruiker.

  • Verdovende & stimuleren de middelen en de overlast die hiermee gepaard gaat.

Samen met onze partners in de veiligheidsketen, levert de politiezone Brasschaat een bijdrage aan de beheersing en het terugdringen van het fenomeen van verdovende en stimulerende middelen in Brasschaat, en in het bijzonder ook aan de overlast die hiermee gepaard gaat.

Benieuwd hoe wij dit concreet aanpakken? Bekijk alvast de video's van onze prioriteiten.