Verkeer

Wil je weten waar je op een alcohol- of snelheidscontrole kan stoten? Of waar onze verkeerspolitie je (brom)fiets, boorddocumenten of gordeldracht controleert? Let wel, het gaat hier om aangekondigde acties, je kan eender welk moment gecontroleerd worden in Brasschaat.

Vanaf maandag 15/10 - 09.00 uur wordt de Sint-Jobsesteenweg rijstrook rijrichting E19 afgesloten tussen Miksebaan en de Papestraat. (tot maximum 19/10)

Er wordt enkel rijrichting (C1 - F19) ingesteld rijrichting E19 richting ovonde.  Gezien a) de onmiddellijke nabijheid van het kruispunt, b) de lengte van de werfzone en c) de verkeersdruk op de N117 kon noch gewerkt worden met beurtelings verkeer noch met tijdelijke verkeerslichten.

Een omleiding wordt voorzien via de Miksebaan / Mieksebaan voor verkeer < 3,5 ton.  Verkeer > 3,5 ton zal via Brasschaat centrum de E19 kunnen bereiken.

Het fietspad van de Sint-Jobsesteenweg blijft zonder meer bruikbaar.

 

Een overzicht van de wegwerkzaamheden in Brasschaat met onder meer informatie over de start- en einddatum, de aard van de werken en de bereikbaarheid.

Neem alvast eens een kijkje op Geopunt Vlaanderen. 

U kan ook  meer info vinden  via  de website van de gemeente Brasschaat  overzicht werken met hinder te Brasschaat

 

In Brasschaat vinden heel wat evenementen plaats die de verkeersdoorstroom in en rond Brasschaat of parkeermogelijkheden in bepaalde straten beïnvloeden.

Overzicht van de lokale evenementen.

 

Organisatie van een evenement

Vindt het plaats op openbaar of privaat terrein? Is het publiek toegankelijk of voor een klein gezelschap? Moet je inkom betalen? Hoeveel bezoekers/deelnemers verwacht je?
In het politiereglement (hoofdstuk 14) vind je alle richtlijnen rond de organisatie van een evenement.

Aanvraag van een evenement