Je wijk

Om een betere wijkwerking te realiseren werden de wijken herschikt tot 9 politionele wijken.Een wijkteam van 9 wijkinspecteurs onder de leiding van 1 hoofdinspecteur staat gerant  voor een dynamische wijkwerking binnen de politiezone Brasschaat.

Ken jij de verantwoordelijke inspecteur in je buurt?  Hij of zij is de eerste contactpersoon bij de politie.

wijken per naam kaartje