Klachtenformulier

De politie streeft als overheidsdienst naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Voel je je (als burger of onderneming) onheus behandeld door onze diensten? Dan kan je ons dat laten weten.

De politie stelt alles in het werk om haar opdrachten zo goed mogelijk uit te voeren. Met het oog op continue verbetering staat ze open voor klachten van burgers over een interventie of een contact met haar diensten.

Alle klachten worden bestudeerd en de klager zal hierover feedback krijgen.

Ga naar het online klachtenformulier