Hoe werkt de verwerking van een onmiddellijke inning?

De vaststellingen van verkeersinbreuken, zoals een parkeerovertreding, het niet dragen van de gordel, het gebruik van een mobiel telefoontoestel tijdens het besturen van een voertuig, worden hernomen in een onmiddellijke inning. 

De opsteller zal overgaan tot het inbrengen van de vaststellingen in ons informaticasysteem. In tegenstelling tot het proces-verbaal, zullen deze vaststellingen niet afgedrukt worden in de burelen. 

De gegevens worden integraal overgemaakt naar een computersysteem in Brussel, waar er wordt overgegaan tot het afdrukken en verzenden van de onmiddellijke inning aan de overtreder. 

Het innen van de voorgestelde boetebedragen, verloopt via de diensten van Bpost. 

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089569211.