Hoe werkt de verwerking van een Proces-Verbaal (niet onmiddellijke inning)?

Voor de verkeersinbreuken, waarvoor geen onmiddellijke inningen uitgeschreven kunnen worden, stelt men een proces-verbaal op. Dit kan bijvoorbeeld zijn: rijden zonder geldig rijbewijs, rijden met een niet verzekerd voertuig, een opeenstapeling van verkeersinbreuken, ...

De opsteller gaat over tot het inbrengen van de gegevens in de registers van de politiezone. Het proces-verbaal wordt afgedrukt binnen onze burelen en wordt overgemaakt aan het Politieparket van Limburg. 

Het Politieparket zal dan overgaan tot het voorstellen van een minnelijke schikking, dagvaarding of seponering.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 089569211.