Dagorde politieraad 15 juni 2023

Het politiecollege van de politiezone Demerdal-DSZ bestaande uit de gemeenten Diest en Scherpenheuvel-Zichem, verzoekt de leden van de politieraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op donderdag 15 juni 2023 om 20.00 uur in het stadhuis te Diest.

logo

U vindt de dagorde als bijlage.