Dagorde politieraad 30 juni 2020

Het politiecollege van de politiezone Demerdal-DSZ bestaande uit de gemeenten Diest en Scherpenheuvel-Zichem, verzoekt de leden van de politieraad voor de eerste maal in zitting te vergaderen op dinsdag 30 juni 2020 om 20.00 uur in het stadhuis te Diest, Grote Markt 1.

De dagorde vindt u als bijlage.