Een bijdrage aan een betere leefomgeving

Chauffeurs die geverbaliseerd worden, merken regelmatig op dat de politie zich beter met andere dingen zou bezig houden.

Aan de  vaststellingen van overtredingen en het opsporen van de verantwoordelijken buiten het domein van het verkeer besteden wij echter minstens evenveel aandacht. Zo bijvoorbeeld ook aan de bestrijding van sluikstorten en zwerfvuil. Onze inspanningen op dat vlak zijn niet zo zichtbaar en het opsporen van de dader(s) is niet zo evident.

Op 18 augustus 2019 werd een sluikstort gemeld op Meilrijk te Diest. Op de grensscheiding met Tessenderlo lagen o.a. :een stofzuiger, een personenweegschaal, vier kartonnen dozen en een plastic zak met huisraad. Het stort werd opgeruimd door de technische uitvoeringsdienst van de stad Diest. Op basis van enkele elementen uit het stort slaagden wij er in om een verdachte te identificeren. De betreffende persoon uit Olmen was ondertussen van adres veranderd en reageerde niet op onze herhaalde uitnodigingen om gehoord te worden. Het duurde tot hij geïnterpelleerd werd door de politie van zijn huidige woonplaats. Op basis van de elementen die onze medewerkers verzamelden, kon hij de feiten niet ontkennen. Hij kreeg een GAS boete en de kosten voor het opruimen gepresenteerd.  

Op 2 december 2019 werden wij geconfronteerd met een sluikstort in de Neerveldstraat te Diest. Er werden 25 volle vuilniszakken, een tweepersoonsbed en een matras in de berm achtergelaten. Een doorgedreven analyse van het huisvuil leidde tot de identificatie van een verdachte. Ook deze persoon reageerde tot op heden nog niet op onze uitnodigingen om gehoord te worden. Het dossier wordt overgemaakt aan de politie van de woonplaats van de verdachte.

Onze medewerkers hebben ook aandacht voor de ogenschijnlijk achteloos weggesmeten sigarettenpeuken. Een 50-jarige man uit Beringen betwistte alvast de GAS boete niet nadat hij op 10 oktober 2019 een sigarettenpeuk vanuit zijn voertuig op het wegdek wierp. We hopen dat deze man nu enige zelfdiscipline aan de dag legt en niet langer mee verantwoordelijk is voor de miljarden peuken die in de natuur terecht komen.