Persbericht van 16 april 2024

Verkeer 

Op 14 april trok de bestuurder van een personenauto op de Testeltsebaan in Scherpenheuvel de aandacht van een interventieploeg. Tijdens het narijden merkten zij een sterke cannabisgeur op, die tijdens het daaropvolgend gesprek met de bestuurder bevestigd werd. De man overhandigde uit eigen beweging een zakje cannabis aan de politiepatrouille.  Dit werd na het doorzoeken van het voertuig nog aangevuld met een blokje hasj en een alarmpistool. De bestuurder legde een positieve speekseltest af en bleek bijkomend niet in het bezit te zijn van een rijbewijs. Het voertuig werd getakeld en de man doorliep de volledige administratieve afhandeling in afwachting van een beslissing van de rechtbank. 

Labels