Resultaten corona-controles sinds de start van de lockdown

De politie van PZ Demerdal-DSZ voerde de voorbije maanden heel wat controles uit op de naleving van de corona-maatregelen.

Gelukkig konden we vaak vaststellen dat de regels goed gevolgd werden. De meeste burgers nemen hun verantwoordelijkheid op en dragen zorg voor elkaar door de regels te respecteren.

Ook horeca en winkels deden veel inspanningen om hun zaak op een veilige manier open te houden.

Toch stelden we ook heel wat overtredingen vast. Vaak bleef het bij een waarschuwing of extra uitleg over de regels. Maar helaas moesten we ook heel wat processen-verbaal opstellen.

Van 19 maart tot en met 15 november kregen 447 personen een proces-verbaal, waarvan 291 in Diest en 156 in Scherpenheuvel-Zichem.

Niet alleen volwassenen kregen een boete, ook 74 minderjaren liepen tegen de lamp. Zij kregen meestal een pv omdat ze met teveel samentroepten zonder mondmasker en zonder voldoende afstand te houden.

De meest voorkomende overtredingen waarvoor een pv werd opgesteld, waren: 

  • Te veel personen samen (samenscholing): 290
  • Niet-essentiële verplaatsing (1ste golf): 106
  • Handelszaak niet in orde: 22
  • Avondklok niet gerespecteerd: 21
  • Mondmasker: 11