Actie "Afleiding achter het stuur"

Volgende week zal er op 21/05 - 22/05 een geïntegreerde actie 'Afleiding achter het stuur' doorgaan gericht op het gebruik van een mobiel elektronisch apparaat met scherm (GSM, tablet,...).

Focus op de weg

Bestuurders zullen tijdens deze periode een verhoogd risico hebben op een controle en dit via zichtbare of anonieme, vaste of mobiele dispositieven. Ook op het  grondgebied van de politiezone Lokeren zal de strijd aangegaan worden tegen deze 'killer in het verkeer'.

 

Bij inbreuken op het gebruik van mobiele apparaten zal het parket gecontacteerd worden met het oog op de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen in volgende gevallen:

  • verkeersonveilige situatie 
  • professionele bestuurder
  • reeds eerder geverbaliseerd voor gelijkaardige inbreuk(en) 

 

Bestuurders die voor de eerste keer tegen de lamp lopen zullen een onmiddellijke inning krijgen van 174 euro + administratieve kost van 10,10 euro

 

... Een verwittigd man is er twee waard!

Labels