Gemeenteraadsverkiezingen 2018

STEMMEN BIJ VERKIEZINGEN

Elke Belg vanaf de leeftijd van 18 jaar heeft stemplicht, ook al bevindt hij zich in het buitenland.

WIE KAN STEMMEN?

 • Een EU-onderdaan kan zijn stem uitbrengen bij de Europese verkiezingen en bij de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Niet-Belgen van buiten de Europese Unie kunnen enkel deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen.
 • Niet-Belgen (zowel van binnen als van buiten de Europese unie) kunnen dus niet deelnemen aan de federale verkiezingen, de regionale verkiezingen en de verkiezingen voor de provincieraad.

Wens je als EU-onderdaan of als niet-Belg van buiten de Europese Unie te stemmen? Dan dien je hiervoor een aanvraag in (zie bijlagen hieronder). Eenmaal je stemrecht hebt verkregen, ben je verplicht te gaan stemmen. Je kan vervolgens stemmen in je land van herkomst of je schrijft je in op de kiezerslijst van je gemeente (je mag dan enkel stemmen op de Belgische lijsten).

VOORWAARDEN

 • je moet Belg zijn, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten;
 • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen (leeftijdsvoorwaarde);
 • je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • je moet ingeschreven zijn in het Bevolkingsgerister van je gemeente, ten laatste op de dag dat de kiezerslijst wordt afgesloten (inschrijvingsvoorwaarde). 

Wil je je als EU-onderdaan laten inschrijven voor bepaalde verkiezingen, dan moet je aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • je moet minstens 18 jaar zijn, ten laatste op de dag van de verkiezingen;
 • je mag niet geschorst of uitgesloten zijn van het kiesrecht;
 • je bent ingeschreven in het Bevolkingsregister of vreemdelingenregister van een Belgische gemeente (uw hoofdverblijfplaats).
 • inwoners van buiten de EU die zich willen laten inschrijven voor de verkiezingen moeten aan 2 extra voorwaarden voldoen:
  • op het ogenblik van de aanvraag vijf jaar ononderbroken een wettelijke hoofdverblijfplaats in België hebben.
  • een verklaring afleggen (zie document hieronder) waarin je je ertoe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

CONTROLE VAN DE KIEZERSLIJSTEN

Iedereen kan tot de twaalfde dag vóór de verkiezingsdag voor zichzelf of voor een andere persoon laten nagaan of hij op de kiezerslijst is ingeschreven. Het voorleggen van de identiteitskaart volstaat om deze aanvraag te doen. 

Enkel de politieke partijen en de verkiezingskandidaten kunnen een afschrift krijgen van een kiezerslijst.

BENODIGDHEDEN

 • Oproepingsbrief
 • Identiteitskaart
 • evt. volmachtformulier

PROCEDURE

Iedere persoon die ingeschreven is op de kiezerslijst, wordt opgeroepen en moet zich aandienen in het stembureau.

Een EU-onderdaan of niet-Belg van buiten de Europese Unie die wil deelnemen aan de verkiezingen moet zich eerst laten inschrijven op de kiezerslijsten. Eenmaal hij zich geregistreerd heeft, is hij eveneens verplicht te stemmen.

De kiezers ingeschreven op de kiezerslijst ontvangen een oproepingsbrief met de post. Indien je je oproepingsbrief niet ontvangt of verliest, kan je tot op de dag van de verkiezingen een duplicaat vragen bij de dienst Bevolking. Je ontvangt gratis een duplicaat van je oproepingsbrief op vertoon van je identiteitskaart.

Op de dag van de verkiezing bied je je met je oproepingsbrief en je identiteitskaart aan in het stembureau vermeld op je oproepingsbrief om te stemmen.

Wat als je zelf niet kan gaan stemmen? Dit wordt slechts voor bepaalde gevallen aanvaard en dan moet je een volmacht geven aan een andere kiezer. Meer info vind je op: https://vlaanderenkiest.be/faq/wanneer-kan-u-bij-volmacht-stemmen.

Het attest om aan te geven dat je tijdelijk in het buitenland verblijft en het volmachtformulier vind je onderaan deze tekst.

Je vindt hier een praktische handleiding over hoe te stemmen.