Groot Fietsexamen

Veilig fietsen moet je leren

klik hier om het plannetje te zien

Fietsen is hip!Ook stad Lokeren houdt van fietsen. Dus haal je stalen ros van stal en smeer de benen in, want samen trappen we richting een gezondere en duurzame toekomst. Dat is wat we willen stimuleren met het project Vélokeren.

Maar om goed en veilig te kunnen fietsen moet mijn fiets in orde zijn, moet ik de verkeersregels kennen en moet ik op een vlotte manier mijn fiets kunnen besturen. Kan ik dat wel?

Op 3 en 4 mei organiseert de Lokale Politie, samen met de lagere scholen, de Dienst Integrale Veiligheid en de Jeugd- en Sportdienst opnieuw het Groot Fietsexamen.

Dit Fietsexamen bestaat uit volgende onderdelen: 1e) een theoretische proef; 2e) een technische controle van de fiets; 3e) het behendigheidsparcours en 4e) het fietsparcours op de weg. Dit examen vormt het sluitstuk van de verkeerslessen die door de leerkracht en de politie doorheen het lager onderwijs worden gegeven. De leerlingen van het zesde leerjaar dienen aan te geven dat ze de verkeerswetgeving kennen en dat ze zich op een veilige manier met de fiets in het verkeer kunnen begeven.

De coronamaatregelen dwingen ons tot een andere organisatie. De theoretische proef en de fietscontrole vinden dit jaar plaats op de eigen school en worden uitgevoerd door het onderwijzend personeel. Het behendigheidsparcours vervalt.

Maar gelukkig is er nog het fietsparcours op de weg. Elke klas meldt zich op 3 of 4 mei aan ter hoogte van het Sport- en Jeugdcomplex in de Sportlaan. Van op deze plaats zal elke leerling een parcours van enkele kilometer afleggen doorheen Lokeren. Op een twaalftal punten staat een waarnemer die observeert of de leerling juist handelt. Uiteindelijk komen de leerlingen opnieuw aan in de Sportlaan. Ze worden beloond met een gezonde snack.

Aan de andere weggebruikers vragen we extra aandacht voor deze jonge weggebruikers.

Omdat de Bleekmeersstraat momenteel onderbroken is, hebben we het parcours moeten aanpassen. Het vernieuwde parcours vind je op bijhorend plannetje onderaan deze tekst.

Als school, ouder of grootouder kan jet het traject ook op voorhand verkennen. Klik voor inspiratie op de bijhorende link. https://www.youtube.com/watch?v=anTr1_m_Wao&t=591s 

Plan fietsparcours