OLDTIMERS

Vanaf 1 januari 2020 moeten de voertuigen die in Vlaanderen geregistreerd staan als oldtimer en ingeschreven zijn vóór 1 januari 1990 verplicht naar de periodieke technische keuring. Graag brengen wij deze nieuwe regelgeving onder de aandacht van de politiediensten.

Voertuigen met een leeftijd vanaf 25 tot 30 jaar moesten zich in 2019 al aandienen op de keuring. De praktijk leert ons dat veel eigenaars van oldtimers hun voertuig niet aangeboden hebben.

Dit kan bewust zijn, of onbewust, bv. omdat de eigenaar geen oproepingskaart heeft ontvangen. Het niet ontvangen van een oproepingskaart is echter geen geldige reden om niet naar de keuring te gaan. Eigenaars die geen oproepingskaart hebben ontvangen, kunnen het moment van de keuring zelf berekenen op basis van de referentiedatum.

We willen de politiediensten erop wijzen dat de periodieke oldtimerkeuring een wettelijke verplichting is. Oldtimers vanaf 25 tot 30 jaar moeten in principe reeds beschikken over een geldig keuringsbewijs. De voertuigen ouder dan 30 jaar moeten in 2020 gekeurd worden.

Oldtimerkeuring voor meer verkeersveiligheid

De oldtimers worden gekeurd om de verkeersveiligheid van de voertuigen te verzekeren. Zoals bij een standaardkeuring worden onder andere de veiligheidsgordels, de staat van de banden, de remmen en de lichten gecontroleerd.

Verbouwingen aan de oldtimer die de verkeersveiligheid van het voertuig in het gedrang brengen, zijn niet toegestaan. Bij twijfel kan het keuringscentrum een dossier indienen bij de Vlaamse overheid om de verbouwing te beoordelen.
De nieuwe regels zijn een omzetting van de Europese richtlijn 2014/45/EU. De Europese Unie streeft naar het bijna volledig verdwijnen van verkeersdoden en zwaargewonden tegen 2050. Daarom zetten de lidstaten uit de Unie in op meer veiligheid. Een voertuig in goede staat draagt daaraan bij.

Instructie

De wettelijke richtlijnen voor de oldtimerkeuring staan beschreven in de instructie voor de keuringscentraen de bijhorende bijlage.

 

Meer informatie

Oldtimers ouder dan 30 jaar naar periodieke keuring vanaf 1 januari 2020