Privacy "GDPR" General Data Protection Regulation

Sinds vrijdag 25 mei 2018 moet elke organisatie kunnen aantonen welke persoonsgegevens ze verzamelt en hoe de data gebruikt en beveiligd worden. Alle bedrijven, overheidsdiensten, organisaties en instellingen die in Europa persoonsgegevens verwerken, gebruiken, registreren of bewaren, moeten voldoen aan deze richtlijn.

gdpr logo

Omdat onze politiezone uw privacy belangrijk vindt, werd er een DPO of voluit "Data Protection Officer" aangesteld binnen onze zone die moet waken over de stipte naleving van deze belangrijke wetgeving door onze personeelsleden. Adviseur-jurist Sofie De Groote is dan ook jouw aanspreekpunt als je denkt dat er iets niet correct verlopen is met betrekking tot deze materie.

Je kunt haar tijdens kantooruren bereiken op de eerste verdieping (na afspraak) in ons commissariaat. Verkies je echter meer een electronisch contact dan is een e-mailtje welkom op sofie.degroote.1@police.belgium.eu of geef haar een belletje op 09/340.95.50