Seksueel geweld

Seksueel geweld

Heel wat personen krijgen met seksueel geweld te maken onder verschillende vormen. Dit is een traumatische ervaring waarvan je lichamelijke en psychologische gevolgen kan hebben. Dikwijls durft een slachtoffer hier niet over te praten, toch is het van groot belang om zo snel als mogelijk de juiste hulp te zoeken.

sexueel geweld

 

Wat kan je doen wanneer je hier slachtoffer van bent?

Zorg dat je veilig bent
Als je het slachtoffer bent geworden van seksueel geweld is de eerste stap naar een plaats te gaan waar je je veilig voelt: bij een vriend/vriendin, een familielid, gewoon thuis, bij de lokale politie, bij een hulpverlener, in een ziekenhuis, …

Praat erover

Praten over geweldpleging is niet vanzelfsprekend. Sommige slachtoffers zijn hiertoe niet in staat of durven het niet. Ze zijn bang voor de dader, vrezen dat ze niet geloofd zullen worden of hebben te kampen met enorme schuld- en schaamtegevoelens. Een slachtoffer kan er jaren over doen om het geweld te onthullen. Toch is het erg belangrijk om iemand in vertrouwen te nemen en er onmiddellijk over te praten. Door te praten met een hechte vriend/in of familielid, zet je al een hele stap vooruit. Je kan ook anoniem contact opnemen met een gratis hulplijn.

Aangifte doen

Als je aangifte wil doen, is het belangrijk om zo snel mogelijk na de feiten naar de politie te gaan. Je kan ook naar de spoeddienst van het ziekenhuis of naar je huisdokter gaan. Zij kunnen voor jou de politie inschakelen, als je dat wenst. Daarnaast kan je ook rechtstreeks naar het Zorgcentrum na seksueel geweld gaan en dit 24 uur per dag. Het centrum is gelegen in het UZ Gent (zie volgende pagina).
Ook jaren na de feiten kan het voor jou of eventuele andere slachtoffers zinvol zijn om alsnog aangifte te doen. Politiediensten beschikken over specifiek opgeleide medewerkers die je heel goed kunnen opvangen. In de mate van het mogelijke zal men daaraan tegemoet komen. Het helpt om een vertrouwenspersoon mee te nemen. Heb je geen vertrouwenspersoon, dan kun je ook iemand van een hulpverleningsorganisatie vragen om met je mee te gaan.

Contact Politie Lokeren:
Adres: Oude Vismijn 34
9160 Lokeren
Telefoon: 09 340 94 99
 

Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG)

Een Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) is een dienst waar elk slachtoffer van seksueel geweld
terecht kan, op gelijk welk uur, op gelijk welke dag.
Op het ZSG kan een slachtoffer de volgende zorg krijgen:

Medische zorg: zowel verzorging van verwondingen en letsels als onderzoeken en behandeling van
allerlei fysieke, seksuele of reproductieve gevolgen
Psychische zorg: de eerste psychische zorgen (zowel een luisterend oor als ook uitleg over wat normale
reacties zijn na een schokkende gebeurtenis, advies over hoe je daar mee om kan gaan) alsook verdere
begeleiding bij de ZSG-psycholoog.

Een forensisch onderzoek: het vaststellen van letsels, onderzoeken van sporen van de pleger,
verzamelen van bewijsmateriaal voor een eventuele aanklacht en rechtszaak
Klacht neerleggen bij de politie indien gewenst, met behulp van speciaal opgeleide zedeninspecteurs
Opvolging nadien: zowel medische opvolging voor eventuele medicatie of voor letsels, als psychische
opvolging bij het verwerkingsproces van het gebeurde
Het is bewezen dat slachtoffers die deze allesomvattende zorg krijgen na seksueel geweld een grotere
kans hebben op herstel, sneller herstellen en ook minder kans hebben om opnieuw slachtoffer te
worden.

Contact UZ Gent, ZSG:
Adres: C. Heymanslaan 10
9000 Gent
Bereikbaar via Ingang 26C op het UZ Gent,
Telefoon: 09/ 332 80 80
E-mail: zsg@uzgent.be

Nuttige links:

Slachtofferzorg
Meer informatie en tips over seksueel geweld en de Zorgcentra na Seksueel Geweld vind je hier.
https://www.slachtofferzorg.be/waar-kan-je-terecht#seksueelgeweld.

Seksueel geweld
Deze website biedt info over seksueel geweld en hoe je aangifte kan doen. Deze site is een initiatief
van de Staatssecretaris voor Gelijke Kansen, de politie en het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen
en Mannen.
https://www.seksueelgeweld.be

Chat na seksueel geweld
Bij de Chat na Seksueel Geweld probeert men zoveel mogelijk slachtoffers na seksueel geweld en hun
omgeving te helpen. Dit doen ze door hun vragen te beantwoorden en te bekijken waar ze kunnen
helpen.
https://www.1712.be
https://www.nupraatikerover.be/
https://www.tele-onthaal.be/

Tele-onthaal
Je kan dag en nacht terecht bij Tele-onthaal. Een vrijwilliger luistert naar je. Dit kan anoniem. Via de
website kan je ook naar de chat gaan om anoniem je verhaal te vertellen bij een van de vrijwilligers.
Telefoon: 106
https://www.tele-onthaal.be/