Wilt u inzage in een dossier?

Dan kan u als advocaat, verzekeringsmakelaar, enz...een verzoekschrift indienen.

dossiers

De aanvrager moet eerst een verzoek om inzage/kopie invullen en aan onze diensten bezorgen vooraleer we (M/V/X) een kopie kunnen bezorgen.
Om bovenstaande reden werd een document opgemaakt dat je kunt downloaden op onze site zodat u als burger op deze manier een kopij van VPV/APO-O kunt aanvragen.

Zonder dit document kunnen wij helaas geen kopij meer bezorgen.