Zone 30

De uitbreiding van zone 30 is in Lokeren een feit.

Deze is op het kaartje aangeduid in het blauw en de schoolomgevingen zijn gemarkeerd met een "S"

Het voorstel van de uitbreiding werd geagendeerd en goedgekeurd op 27/08/2018 door het College van Burgemeester en Schepenen.

Bijlage