BIN Lede Spoor Oost

Sinds 18/06/2021 is onze politiezone een buurtinformatienetwerk rijker. BIN Lede Spoor Oost werd officieel opgericht met het ondertekenen van een charter tussen de verschillende partners: gemeentebestuur Lede, Politiezone Erpe-Mere/Lede en de BIN-coördinator.

BIN Lede Spoor Oost

In dit charter staan de taken en de afspraken tussen de betrokken partners beschreven. Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie binnen een bepaalde buurt of wijk. Een infovergadering zal op een later tijdstip georganiseerd worden. Alle ingeschreven leden zullen in de loop van volgende week een nieuwsbrief en een testbericht ontvangen via mail en sms. Een stratenlijst van BIN Lede Spoor Oost kan u terugvinden in bijlage.

Inschrijven kan via mail: binledespooroost@gmail.com

Interesse om zelf een BIN op te starten voor uw buurt? Meer informatie over de organisatie van een BIN is te vinden op de website van Besafe of op de website van onze politiezone.

#BIN #Partnership #Diefstalpreventie