Buurtinformatienetwerken (BIN)

Wat is een buurtinformatienetwerk ?
Een BIN (BuurtInformatieNetwerk) is een samenwerkingsverband tussen lokale overheid, politie en de inwoners uit een bepaalde buurt.

Wat is het doel van een BIN ?

Een BIN wil

 • het veiligheidsgevoel verhogen
 • de samenwerking in de buurt versterken.
 • de buurtbewoners bewust maken van het belang van criminaliteits- en brandpreventie.
 • een samenwerking tussen burger en politie realiseren op vlak van informatie-uitwisseling.

Dit gebeurt door preventiemaatregelen aan te moedigen, de burger zelf te betrekken bij de veiligheid in zijn leefomgeving en de aangifte- en meldingsbereidheid van de bevolking te verhogen.

Bij een "buurtinformatienetwerk" wordt veelal gedacht aan woninginbraken en dit is nogal eens de aanleiding om een BIN op te starten. Een BIN gaat weliswaar verder dan alleen maar een strijd aan te gaan tegen inbraken. Het is de bedoeling om in uw buurt een veiligere leefomgeving te creëren en daarom wordt de burger aangemoedigd om ook andere vormen van criminaliteit of overlast te melden, zoals daar onder meer zijn :

 • sluikstorten of achterlaten van zwerfvuil.
 • alle vormen van vandalisme (graffiti, beschadigingen aan voertuigen,…)
 • milieuproblemen.
 • lawaaihinder.
 • …..

Wie is bij een BIN betrokken ?

 • een BIN-coördinator, dit is een verantwoordelijk persoon die een "trekkersrol" vervult.
 • de lokale politie.
 • de lokale bestuurlijke overheid.
 • de aangesloten BIN-leden (de buurtbewoners).

Informatie-uitwisseling
Binnen een BIN is er een permanente informatiedoorstroming tussen de lokale politie en de burgers door

 • het in reële tijd versturen van informatie met een dringend karakter (bv een verdachte toestand of persoon in de buurt, een pas gepleegde inbraak in de omschrijving van het BIN).
 • het verspreiden van preventieve tips en nuttige informatie.

Hoe werkt een BIN concreet?

 1. Je ziet een verdachte gedraging of situatie in je buurt.
 2. Je belt de politie (101) en meldt wat je ziet.
 3. De politie gaat na wat er aan de hand is en verstuurt een sms-bericht met een preventieve tip.
 4. De hele buurt voert de preventieve tip uit (bv : lichten aansteken) en de politie spoort de dader op.
 5. De politie kan feedback geven aan de BIN-leden

Geïnteresseerd om een BIN op te starten ?
Neem contact op met je lokale politie !

Evaluatie bestaande Buurtinformatienetwerken:

Onze politiezone Erpe-Mere/Lede telt drie Buurtinformatienetwerken: BIN Oordegem, BIN Bamburst en BIN Aaigem. De eerste is opgestart in 2014, de laatste is bijna 1 jaar. Tijd voor een evaluatie onder de verschillende BIN-leden. Via onderstaande link kan u anoniem deelnemen aan een korte evaluatie. Deze evaluatie heeft als doel een inzicht te krijgen in de werking, herkenbaarheid en communicatie van onze buurtinformatienetwerken. De resultaten zullen op een later tijdstip via de BIN nieuwsbrief bekend gemaakt worden. Alvast bedankt. 

Bent u lid van één van onze Buurtinformatienetwerken? Vul dan onderstaande evaluatie in:

Evaluatie Buurtinformatienetwerk

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 053 60 64 64.