Intrafamiliaal geweld

De Verenigde Naties hebben 25 november officieel uitgeroepen tot ‘Internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen’.  Geweld heeft een invloed op alle gezinsleden en zorgt ervoor dat niemand zich nog veilig en 'thuis' voelt in hun eigen huis. 

Geweld kan stoppen

Partnergeweld

Partnergeweld is elke vorm van psychisch, lichamelijk, seksueel of economisch grensoverschrijdend gedrag binnen een relatie. Het komt overal voor, ongeacht je geslacht, leeftijd, opleiding, beroep, geloof, seksuele voorkeur of afkomst. Het is een maatschappelijke problematiek waar we samen tegen moeten optreden. Het geweld kan zowel actief als passief zijn. Actief geweld is bijvoorbeeld lichamelijke mishandeling, maar ook iemand chanteren om dingen te doen die hij of zij niet wil. Passief geweld is geweld door iets niet te doen. Bijvoorbeeld iemand negeren, geen of te weinig eten geven, geen of foute medicatie geven, geen liefde geven.

Partnergeweld is geen eenmalig feit, het is een dynamiek waarin je relatie vast is komen te zitten. Geweld ontstaat vaak stap voor stap. Vaak is het moeilijk te bepalen wanneer en hoe het precies begon. Jaloezie, je e-mails en telefoontjes controleren, je niet alleen op stap laten gaan … Het lijkt eerst misschien nog onschuldig, maar kan snel veel erger worden. Daarom spreekt men bij partnergeweld vaak van een geweldsspiraal: periodes van rust volgen periodes van geweld op, en dat geweld wordt meestal ook steeds erger.

Spiraal van geweld

Door de afwisseling van geweld en rust, slepen situaties van partnergeweld soms lang aan. Hierdoor hebben ze een steeds grotere impact op het leven van het slachtoffer en duurt het vaak lang vooraleer men hulp gaat zoeken.

Geweld raakt kinderen. Soms zien of horen kinderen het geweld tussen hun ouders of tussen hun ouder en een partner. Als een kind getuige is van geweld is dat slecht voor de ontwikkeling van het kind.

Zoek hulp!

Ben je het slachtoffer van partnergeweld of maak je je zorgen over een slachtoffer? Ga je soms over de grens en wil je dat dit stopt? Contacteer dan hulplijn 1712. Professionele hulpverleners zoeken samen met jou een oplossing. 

Over hulplijn 1712

1712 is een professionele hulplijn voor burgers die een vraag hebben over geweld, misbruik en kindermishandeling. 1712 is er zowel voor minderjarigen als voor volwassenen. 1712 is er voor slachtoffers, plegers en omstaanders van geweld. De hulplijn is gratis en anoniem. Je kunt elke werkdag met 1712 bellen of chatten. Mailen kan altijd. Meer info en de openingsuren vind je op 1712.be

1712

 

Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW)

Lukt het jullie niet om er alleen uit te geraken? Een hulpverlener van het CAW in je buurt kan alleen met jou of samen met jullie gesprekken aangaan die meer inzicht geven in hoe het geweld zich ontwikkelt en wat jullie kunnen doen om dit te stoppen.

CAW Praat erover

Ketenaanpak intrafamiliaal geweld

De Ketenaanpak Intrafamiliaal Geweld is een samenwerking tussen politie en parket, hulpverlening en bestuur. Door samen te werken pakken ze intrafamiliaal geweld op een multidisciplinaire manier aan. Belangrijk, want het probleem situeert zich in verschillende domeinen. Een professionele hulpverlener kan een dossier alleen doorverwijzen na contact met een van de hulpverleningspartners of via politie of justitie.

Ketenaanpak IFG Oost-Vlaanderen
Koningin Maria Hendrikaplein 70, 11e verdieping 9000 Gent

Coördinatoren: Anne Kesteloot en Chantal Van De Kerckhove
Contact: Ketenaanpakifg.ovl@vlaanderen.be

 

Bij dringende of levensbedreigende situaties: bel het noodnummer 101 of 112!