Over ons

Deze pagina is in opbouw.

De korpschef neemt niet zomaar alle beslissingen zelf. Overleg met de bestuursorganen is essentieel. Raadpleeg deze rubriek voor meer info over het politiecollege en de politieraad.

De politiezone stelt om de vier jaar een zonaal veiligheidsplan op. In het beleidsplan liggen de prioriteiten van de politiezone vast voor de komende vier jaar. Klik hier om het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 te raadplegen.