Over ons

De korpschef neemt niet zomaar alle beslissingen zelf. Overleg met de bestuursorganen is essentieel. Raadpleeg deze rubriek voor meer info over het politiecollege en de politieraad.

De politiezone stelt om de vier jaar een zonaal veiligheidsplan op. In het beleidsplan liggen de prioriteiten van de politiezone vast voor de komende vier jaar.