Zonaal veiligheidsplan

De politiezone stelt om de vier jaar een zonaal veiligheidsplan op. In het beleidsplan liggen de prioriteiten van de politiezone vast voor de komende vier jaar. Klik hier om het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 te raadplegen.

De politiezone stelt om de vier jaar een zonaal veiligheidsplan op. In het beleidsplan liggen de prioriteiten van de politiezone vast voor de komende vier jaar. Klik hier om het zonaal veiligheidsplan 2020-2025 te raadplegen.