Politieraad

Burgemeester Jan Morbee (Knokke-Heist) is de voorzitter van de politieraad. Samen met burgemeester Joachim Coens (Damme) en 17 politieraadsleden controleert hij het politiecollege en het gevoerde politiebeleid.

De politieraad vergadert minimum 4 keer per jaar, waarvan minstens 1 keer per semester. Ook de korpschef en politiesecretaris wonen de vergadering bij. De vergaderingen zijn openbaar, met uitzondering van persoonsgebonden materies.

De politieraad beheert de goederen en inkomsten van de lokale politie en bepaalt ook de personeelsformatie van het korps. De gemeenteraden van Damme en Knokke-Heist blijven wel bevoegd voor het opstellen van politiereglementen.

De politieraad kan bepaalde bevoegdheden delegeren naar het politiecollege. Dit gebeurt onder andere voor de aankoop van materiaal zodat niet telkens een politieraad moet worden afgewacht om de voorwaarden en wijze van gunnen vast te stellen.

Politieraadsleden

Burgemeester Jan Morbee (voorzitter), burgemeester Joachim Coens en 17 raadsleden (13 van Knokke-Heist en 4 van Damme) vormen samen de politieraad van onze zone.

De agenda, de beslissingen en de notulen van de politieraad vind je hier. De volgende politieraad gaat door op:

  • woensdag 26 juni 2024 om 19.30 uur in het Sociaal Huis in Heist.