Politiecollege

Burgemeester Jan Morbee (Knokke-Heist) is de voorzitter van het politiecollege. Samen met burgemeester Joachim Coens (Damme) bestuurt hij onze politiezone.

Onze korpschef legt verantwoording af aan het politiecollege. Hij licht de burgemeesters in over alles wat het korps, de uitvoering van zijn opdrachten en het zonaal veiligheidsplan aangaat. Ook klachten van burgers over de werking van ons korps of het optreden van korpsleden deelt hij mee

Het politiecollege vergadert elke donderdagochtend. Ook de korpschef en politiesecretaris wonen de vergadering bij. De vergaderingen van het politiecollege zijn niet openbaar.

Het politiecollege beslist over:

  • de bijeenroeping van de politieraad;
  • de aanstelling van de vervangende korpschef;
  • de organisatie van de arbeidstijd;
  • de bestelbonnen