Verkeer

In deze rubriek krijg je een overzicht van de wegwerkzaamheden in onze politiezone met informatie over de start- en einddatum, de aard van de werken en de bereikbaarheid.

In Damme en Knokke-Heist gaan heel wat evenementen door die de parkeer- en verkeerssituatie beïnvloeden. In deze rubriek krijg je per evenement een overzicht van de geplande verkeersmaatregelen.