Politieraad

De volgende Politieraad LP Kouter gaat door op woensdag 20 maart 2019 om 19.00 uur in de Heidebloem, Ambachtstraat 4 in Torhout.

Agenda :

In openbare zitting :

1) Geldigheid van de verkiezing van de leden van de politieraad door de Deputatie – Kennisname

2) Aanstelling en eedaflegging van de politieraadsleden

3) Voorzitterschap politiecollege, politieraad, zonale veiligheidsraad en basisoverlegcomité 2019 – Kennisname

4) Data vergaderingen politieraad 2019 – Kennisname

5) Vaststellen van het stemgewicht van de politieraadsleden – Kennisname

6) Vaststellen van het reglement van orde van de politieraad – Goedkeuring

7) Vaststellen van het bedrag van de presentiegelden voor de leden van de politieraad

8) Berekening van de presentiegelden door het Sociaal Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI) – Goedkeuring

9) Goedkeuring verslag (openbare zitting) vorige vergadering

10) Mededelingen vanwege het politiecollege

11) Financiën – Politiebegroting over het dienstjaar 2018 – Goedkeuring door de provinciegouverneur – Kennisname

12) Financiën – Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening dienstjaar 2016 – Goedkeuring door de provinciegouverneur – Kennisname

13) Financiën – Begrotingswijzigingen 1 en 2 politiebegroting dienstjaar 2018 – Goedkeuring door de provinciegouverneur – Kennisname

14) Financiën – Begrotingsrekening, balans en resultatenrekening over het dienstjaar 2017 – Vaststelling

15) Financiën – Politiebegroting over het dienstjaar 2019 – Vaststelling

16) Financiën – Overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten in de gewone dienst – Overdracht van bevoegdheid voor het dienstjaar 2019 – Beslissing

17) Financiën – Overheidsopdrachten voor de aanneming van werken, leveringen en diensten – Vaststellen van de wijze van gunnen voor het dienstjaar 2019 omtrent de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten in de buitengewone dienst waarvan de kostprijs de 8.500 euro (exclusief BTW) niet overschrijdt – Beslissing

18) Middelen – Dossier realisatie centraal politiegebouw Torhout – Toewijzing regieopdracht aan WVI – Goedkeuring

19) Middelen – Wijziging (overschakeling) lidmaatschap Farys naar TMVS – Goedkeuring

20) Middelen – Leveren van 4 politievoertuigen (type kantoorwagen) – Vaststellen voorwaarden en wijze van gunnen

21) Personeel – Openstellen 1 vacature basiskader (inspecteur wijkpolitie) via de Mobiliteit 2018-05 – Goedkeuring

22) Personeel – Openstellen 1 vacature basiskader (inspecteur interventiepolitie) via de Mobiliteit 2019-01 – Goedkeuring

23) Personeel – Openstellen 5 vacatures basiskader (5 inspecteurs wijkpolitie) via de Aspirantenmobiliteit 2019-A1 (categorie C) – Goedkeuring

In geheime zitting :

24) Goedkeuring verslag (geheime zitting) vorige vergadering

25) Personeel – Aanstelling en benoeming 2 basiskaders (2 inspecteurs wijkpolitie) in het kader van de Aspirantenmobiliteit 2018-A2 (categorie C)

26) Personeel – Ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd – Kennisname

27) Personeel – Ontslag wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd – Kennisname

A. Wittesaele                                                                                                   K. Audenaert

Secretaris                                                                                                        Burgemeester-voorzitter