Hoe klachten of felicitaties overmaken?

Bij klacht nopens de politiedienst en/of een politieambtenaar kan u terecht bij de korpschef van de lokale politie, of de Dienst Intern Toezicht van de lokale politie.

U kan tevens terecht bij het Vast Comité van Toezicht op de Politiediensten (comité-P). Het comité onderzoekt klachten en aangiften over politiewerking, problemen in verband met de deontologie, enz...

U kan een brief richten aan:

Vast Comité van Toezicht op de politiediensten

Drukpersstraat 35/1

1000 Brussel

of online op de website van het Comité P.

Felicitaties over het optreden van de politie kan je per brief richten aan de korpschef van de lokale politie of via mail: PZ.AalterMaldegem@police.belgium.eu.

Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer Lokale Politie Aalter/Maldegem via het contactformulier of telefonisch via 09 325 23 00.