Wat te doen na takeling van je voertuig?

De procedure

 1. Je kan je aanbieden bij elk commissariaat van onze politiezone.
 2. Zorg ervoor dat je volgende documenten bij je hebt:
  • geldige boorddocumenten van het voertuig: het gelijkvormigheidsattest, het inschrijvingsbewijs, het geldig keuringsbewijs, het geldig verzekeringsbewijs ('groene kaart');
  • bij takeling wegens niet-verzekering moet je ook een geldig verzekeringscontract voor een minimumduur van 1 jaar kunnen voorleggen;
  • als je het voertuig laat ophalen door een derde persoon (bv. garagehouder) dan dien je te zorgen voor een schriftelijke toestemming vanwege de eigenaar of de gebruikelijke bestuurder.
 3. Je zal verhoord worden en vervolgens een document voor teruggave ontvangen. Dat document geef je af aan de betrokken takeldienst.

Takelings- en stallingskosten

 • Takeling ingevolge een inbreuk op de wegcode (bv.: voertuigen voor toegangspoort, op oversteekplaatsen voor voetgangers, voertuigen die het verkeer hinderen, …) en takeling van autowrakken of voertuigen achtergelaten op de openbare weg: zie tabel met tarieven onderaan het artikel.
 • Takelingen ingevolge verkeersongevallen met of zonder gekwetsten: toepassing van de takelings- en stallingstarieven van de aangestelde takeldienst.
 • Takeling ingevolge niet-verzekering: toepassing van de takelings- en stallingskosten vastgelegd door het ministerie van Justitie (omzendbrieven 62 en 62bis, beschikbaar op de website van het Openbaar Ministerie). De takelings- en stallingskosten moet verplicht betaald worden voor afhaling van het voertuig.

Onder volgende omstandigheden worden, gedurende 7 dagen, geen takelings- en stallingskosten aangerekend:

 • Zuiver bestuurlijke takeling: takeling ingevolge overmacht (bv.: takeling van voertuigen aanwezig voor de plaatsing van tijdelijke signalisatie, takeling ingevolge brand, openbare orderverstoringen, …).
 • Takeling op vraag van het parket van de procureur des Konings of op vraag van de onderzoeksrechter.
Je vraag blijft onbeantwoord? Contacteer ons via het contactformulier of telefonisch via 056 55 00 55.