Het aanvraagformulier

Hoe kan ik solliciteren?

Artikel 3 van het AGP bepaalt dat elke aanvraag voor een vergunning voor een in de verordening genoemde activiteit of handeling uiterlijk 20 kalenderdagen voor de genoemde activiteit bij de burgemeester moet zijn ingediend. Om deze toelatingsprocedures te vereenvoudigen en de verwerking ervan door het gemeentebestuur te vergemakkelijken, is er een online aanvraagformulier opgesteld op het volgende adres.

De eerste bladzijde van dit formulier is bedoeld om de aanvrager van een vergunning te identificeren. De tweede pagina bevat een lijst van alle activiteiten waarvoor een vergunning nodig is. Pagina 3 vult de aanvraag aan met verdere details of praktische details. Pagina 4 is gereserveerd voor het gemeentebestuur.

Voor grotere evenementen zal een veiligheidsdossier worden verstrekt om dit aanvraagformulier in te vullen. Tijdens de opstart en de uitvoering van deze nieuwe procedure staat het gemeentebestuur, in het bijzonder de vredesdienst, uiteraard ter beschikking om de burgers-aanvragers bij te staan in de procedures die verband houden met deze vergunningsaanvragen.

Als u vragen heeft over de AGP of vergunningen, kunt u contact opnemen met de vredeshandhavers op 056/55.00.72 of een e-mail sturen.

Formulier voor kamereigenaren

Veiligheidsmap voor organisatoren (doc, 1 MB)