Gemeentschapswachten

Wie zijn de Gemeentschapswachten en wat is hun rol?

Gemeentschapswachten

Wie zijn dat?

Sinds 1 januari 2008 wordt de term "Gemeentschapswachten" over het algemeen gebruikt voor alle niet-politieke openbare veiligheidsfuncties. Bovendien zullen deze functies nu beter zichtbaar zijn dankzij een uniforme werkkleding en één enkel embleem. Hierdoor zal er geen verwarring meer ontstaan tussen :

 • preventie- en veiligheidsassistenten ;
 • parkwachters;
 • stewards (niet te verwarren met voetbalstewards);
 • "lijnspotters", veiligheids- en preventiebeambten toegewezen aan bus- en tramlijnen ;
 • de ambtenaren die bevoegd zijn om bevindingen te doen die leiden tot een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS) ;
 • geautoriseerde toezichthouders ;
 • ...

Voorheen hadden al deze functies hun eigen naam, taken en uniformiteit, maar ze hadden allemaal hetzelfde doel: het monitoren en opleiden van burgers.

Wat zijn ze aan het doen?

Gemeentschapswachten hebben geen politiebevoegdheden. Bovendien hebben ze niet dezelfde jurisdictie als een bewakingsagent.

Gemeentschapswachten hebben de taak om het gevoel van veiligheid van de burger te vergroten door hun afschrikwekkende aanwezigheid in buurten. Ze fungeren als schakel tussen de gemeente en de bevolking en melden problemen die ze tegenkomen bij de betrokken gemeentelijke diensten of de politie.

Concreet gaat het om de volgende taken:

 • het publiek bewust te maken van veiligheid en misdaadpreventie door middel van folders, informatiesessies ... ;
 • Wie zijn de vredeshandhavers en wat is hun rol?
 • het rapporteren van veiligheids-, milieu- en wegproblemen aan de bevoegde diensten;
 • het informeren van automobilisten over het hinderlijke of gevaarlijke karakter van het beledigen van het parkeren en hen bewust te maken van de Wegenverkeerswet;
 • hulp bij het veilig oversteken van kinderen, schoolkinderen, gehandicapten of ouderen;
 • de vaststelling van inbreuken op de lokale regelgeving (AGP) ;
 • het uitoefenen van toezicht op evenementen of activiteiten die door de gemeente of een andere overheidsinstantie worden georganiseerd.

En in Komen-Waasten?

De gemeente Komen-Waasten heeft een dienst van vredeshandhavers. Het zijn er vier. Het zijn Sébastien Loridan, Pierre Bocquart, Kevin Clinckemaillie en Axel Flanquart. Ze hebben hun kantoor in het politiebureau van Komen-Waasten (rue de Warneton, 13 in 7780 Komen). Maar ze liggen vooral op de grond om zebrapaden te beveiligen in de buurt van scholen, op het station en in het centrum van de stad. Ze verspreiden regelmatig folders of informatie- en preventiebrieven. Zij zijn belast met de administratie in verband met de vergunningsaanvragen in het kader van het algemeen politiereglement.

U kunt contact met hen opnemen op 056/55.00.72 of per mail : gdp@villedecomines-warneton.be .

Sébastien Loridan Pierre Bocquart
Kevin Clinckemaillie Axel Flanquart