Zonale veiligheidsraad

Het zonaal veiligheidsplan is een vierjarenplan waarin de prioriteiten van de politie zijn vastgelegd. Het omvat de inhoud van de zonale veiligheidsraad.

Politie

Wat is een zonaal beveiligingsplan?

Het zonaal veiligheidsplan is een vierjarenplan waarin de prioriteiten van de politie zijn vastgelegd. Net als bij andere politiezones is de actie van de zone in dit document gestructureerd. We zitten momenteel in de cyclus 2016-2020.

Het zonaal veiligheidsplan is opgebouwd rond twee hoofdassen: de operationele prioriteiten enerzijds en de interne organisatie van het politiekorps anderzijds.

De operationele prioriteiten zijn gebaseerd op een zeer brede scan die rekening houdt met objectieve misdaadgegevens, maar vooral met de verwachtingen van het publiek op het gebied van veiligheid. Deze scanning integreert de prioriteiten van het Nationaal Veiligheidsplan en is in overeenstemming met de prioriteiten van het strafbeleid van de procureur des Konings.

Het zonaal veiligheidsplan wordt vastgesteld door een orgaan dat binnen elke politiezone is opgericht ter gelegenheid van de politiehervorming. Dit orgaan wordt de Zonale Veiligheidsraad genoemd.

Het is samengesteld uit:

  •     de burgemeester;
  •     de procureur des Konings (gerechtelijke overheid),
  •     de korpschef van het lokale politiekorps;
  •     de directeur-coördinator (DirCo) van de federale politie,
  •     de gerechtelijk directeur van de federale politie.

Na goedkeuring door de zonale veiligheidsraad wordt het zonaal veiligheidsplan ter goedkeuring voorgelegd aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en het ministerie van Justitie.