Honden die als gevaarlijk worden beschouwd

Welke honden worden als gevaarlijk beschouwd en wat zijn hun verplichtingen?

Honden

Hoeveel mensen worden er jaarlijks gebeten door honden? Het cijfer is "grijs" omdat de meerderheid van de gebetenen niet naar een kliniek gaat of een klacht indient.

Volgens een onderzoek van de ULB bij 10.000 personen in de Franse Gemeenschap bedraagt het aantal beten 22 per 1.000 (d.w.z. 2,2% van de bevolking). Volgens dit onderzoek uit 2005 worden jaarlijks meer dan 10 van de 1000 kinderen door een hond gebeten. Op het ministerie van Volksgezondheid waren er in 2005 532 opnames voor hondenbeten in ziekenhuizen (147 mensen behandeld in dagziekenhuizen, 385 die langer in het ziekenhuis waren opgenomen, 128 slachtoffers waren jonger dan 12 jaar). In Komen-Waasten zijn de cijfers niet alarmerender dan elders, integendeel. Het is echter op een preventieve manier en met het oog op de statistieken dat het stadsbestuur heeft besloten om deze kwestie te regelen.

Zo gaat artikel 14 van het nieuwe algemene politiereglement (APR) over honden en meer in het bijzonder over honden die als gevaarlijk worden beschouwd. De autoriteiten hebben besloten het dragen van muilbanden verplicht te stellen voor honden die op de lijst staan van rassen die als gevaarlijk worden beschouwd. Deze honden moeten ook door een meerderjarige aan de lijn worden gehouden.

Om de controle op deze verplichtingen te vergemakkelijken, verplicht artikel 111 van het algemeen politiereglement elke eigenaar of houder van deze honden om ze aan te geven bij de plaatselijke politie van Komen-Waasten. De politiediensten zullen de honden dus kunnen registreren en hun meesters voorzien van de relevante informatie en gegevens. Deze registratieplicht gaat in op 1 februari 2011.

Concreet betekent dit dat elke meester of eigenaar van één van de onderstaande rassen verplicht is om naar het politiebureau (Komen-Waasten) te gaan om het hondenregistratieformulier in te vullen (1 formulier per hond). Daarvoor heeft hij het vaccinatieboekje, het identificatiedocument van de ABIEC en het paspoort van de hond nodig. De eigenaar moet vergezeld zijn van zijn hond. Deze registratie is verplicht maar gratis.

Afhankelijk van het geval zal de politie beoordelen of het nodig is om naar het huis van de eigenaar van de hond te gaan om het verblijf en de trainingsbehoeften te controleren om razendsnelle en ongelukken te voorkomen.

Wat zijn de risico's voor degenen die niet aan deze verplichtingen voldoen? Bij overtredingen of overtredingen van het algemene politiereglement kunnen boetes (van 50 tot 250 euro) worden opgelegd op basis van rapporten van politieagenten of vredeshandhavers. Deze boetes worden vastgesteld door de provinciale sanctioneringsambtenaar.

Het inschrijvingsformulier is beschikbaar op de politiebureaus of kan hier vooraf worden gedownload. De eigenaars zijn echter verplicht om de hond mee te nemen naar het politiebureau.

Lijst van de betrokken rassen.

 • Akita inu
 • American staffordhire terrier
 • Band dog
 • Bull terrier
 • Dogo Argentino
 • Dog de Bordeaux
 • English terrier (staffordshire bull-terrier)
 • Fila Braziliero
 • Mastiff (toutes origines)
 • Pit bull terrier
 • Rodhesian Ridgeback
 • Rottweiler
 • Tosa Inu
 • Ainsi que les chiens issus de croisements entre les races précitées , ou entre les races précitées et toute autre race.