Eindejaarsreeks: de korpschef

De laatste vier dagen van het jaar 2020 kijkt elke dag een andere medewerker van de Lokale Politie Voorkempen terug naar 2020, het jaar waarin de coronacrisis ook voor de politie heel wat veranderde. Korpschef Geert Smet sluit de reeks vandaag af, op de laatste dag van het jaar.

“Als korpschef heb ik het afgelopen jaar voortdurend de vinger aan de pols gehouden om flexibel te kunnen inspelen op de bijna dagelijks veranderende omstandigheden. Mijn grootste prioriteit was – naast het garanderen van de veiligheid in onze vier gemeenten - ervoor zorgen dat elke burger en elke medewerker zo veilig mogelijk kon werken en dat iedereen gezond bleef. Ik ben zo blij dat dit grotendeels gelukt is, en dat we niet te maken kregen met grote uitvallen door coronabesmettingen. Nooit eerder heb ik onszelf, onze organisatie en onze manier van werken meer in vraag gesteld dan dit jaar op vlak van gezondheid. Terwijl iedereen thuis moest blijven en bijna niemand anders mocht zien, moesten wij als eerstelijnshulpdienst net buiten blijven komen en wél contact leggen met andere mensen. Dat was geen evidente opdracht. Ik ben ontzettend fier op al mijn medewerkers die dagdagelijks de nodige flexibiliteit, doorzettingsvermogen, zelfdiscipline en gezond verstand hebben getoond."

Videocallen en WhatsAppen
"Een crisis goed doorstaan, betekent ook dat je vooral moet blijven praten en overleggen met elkaar. Ik heb de fysieke vergaderingen gemist dit jaar. Praten tegen een computerscherm is niet hetzelfde als tegen een collega die met jou aan tafel zit. Als dan ook de internetverbinding het nog laat afweten, bemoeilijkt dit de communicatie enorm. Hoewel we blij mogen zijn dat die videomeetings mogelijk zijn. Het is een laagdrempelige manier om met elkaar in contact te blijven. Nu en dan overspoelden die veelvuldige digitale meetings me wel. Ik herinner me momenten dat ik er twee tegelijkertijd moest managen. Ook WhatsApp groepjes met collega’s en externe diensten bleken het afgelopen jaar van onschatbare waarde. We gebruikten die voor: accurate informatiedoorstroming, om elkaar op elk uur van de dag te bereiken en sneller knopen door te kunnen hakken. Er werden soms ook mopjes gemaakt, dat was nodig om stoom af te blazen en te relativeren."

Thuiswerk
"Als politiezone hebben we ook de voordelen van het thuiswerk ontdekt. Zelf ondervond ik dat ik me op belangrijke dossiers kon storten terwijl ik thuis werkte. Die waren plots veel sneller afgewerkt dan op het politiekantoor. Dat is zeker iets dat we willen meenemen naar de toekomst. Verder op weg naar een ‘Flexibele werkwereld’, waarbij je een aantal dagen thuis de tijd krijgt om bepaalde dossiers of projecten af te werken. Alle medewerkers komen principieel in aanmerking voor flexwerk, ongeacht hun statuut of werkstelsel. Het is dus niet zo dat bepaalde medewerkers bij voorbaat uitgesloten zijn van deze werkvorm of dat leden van het operationeel kader per definitie niet zouden kunnen flexwerken. Dan heb ik het vooral over bepaalde taken zoals: PV’s nakijken, onderzoekdossiers bestuderen of ons politiebeleid uitwerken."

"In elk geval hoop ik dat we snel kunnen evolueren naar het ‘nieuwe normaal’ en we de draad weer kunnen oppikken. Maar vooral: dat we gespaard blijven van ziekte en dat diegenen die ziek zijn, snel weer beter worden.”