Is jouw huisnummer goed zichtbaar?

Een duidelijk zichtbaar huisnummer is erg belangrijk en kan van levensbelang zijn. Soms heb je dringend hulp nodig van politie, brandweer of andere hulpdiensten. Het is belangrijk dat zij je woning zo snel mogelijk terugvinden om hulp te kunnen bieden. Op zo’n momenten telt elke seconde.

Als eigenaar ben je verplicht een huisnummer te voorzien aan de woning. Dit huisnummer moet duidelijk leesbaar zijn vanaf de openbare weg. Het komt nog te vaak voor dat er geen nummer werd aangebracht, dat dit te klein is of verborgen zit achter bladeren of struiken. Daarnaast is het ook van cruciaal belang dat je huisnummer ook in het donker goed zichtbaar is. Vooral ’s nachts en bij slecht weer kan dit voor problemen zorgen.

Nuttige tips:

  • Grote huisnummers zijn altijd duidelijk. Verder kan je een verlicht huisnummer aanbrengen dat bovendien kleurcontrasten heeft, bijvoorbeeld donkere letters op een witte achtergrond of omgekeerd.
  • Een apart huisnummer moet zichtbaar aangebracht worden naast elke deur of in-/uitgang naar de openbare weg toe van ieder gebouw dat bewoond is of bewoond kan worden, tenzij het een tweede uitgang betreft en de eerste uitgang al genummerd is.
  • Wanneer een gebouw niet langs de openbare weg is geleden, dient aan de hoofdtoegang van het terrein een duidelijk zichtbaar huisnummer te worden aangebracht.
  • Op plaatsen waar de gevel van een woning of gebouw niet aan de openbare weg paalt, is het raadzaam om het huisnummer op de postbus te herhalen.
  • Als je huisnummer niet leesbaar is van op de plaats waar de brievenbus zich bevindt, dient het huisnummer duidelijk leesbaar vermeld te worden op of in de buurt van de brievenbus.
  • Ook gebouwen bestemd voor administratief, commercieel en industrieel gebruik moeten worden voorzien van een huisnummer, zelfs indien ze geen woning bevatten.

Een correcte en duidelijke plaatsing van een huisnummer zal ertoe bijdragen dat een woning makkelijk te vinden is. Dit is niet alleen in het belang van de bewoner van het pand zelf (jezelf en je familie), maar ook voor alle hulpdiensten.

Controleer je huisnummer dus vandaag nog!