Nieuwe campagne tegen seksuele uitbuiting

De FOD Justitie heeft een campagne opgezet tegen seksuele uitbuiting van jonge meisjes. De campagne noemt “Blind Betting” en informeert over 'loverboys' ofwel tienerpooiers: jonge mannen die jonge meisjes verleiden met valse beloften en die hen meenemen in een cyclus van gedwongen prostitutie, geweld, bedreigingen etc.

Campagnebeeld

Seksuele uitbuiting blijft vandaag helaas niet langer beperkt tot georganiseerde netwerken. Ook in ons land zijn er Belgische burgers actief die jonge meisjes verleiden en ze vervolgens in de prostitutie dwingen. Er zijn ook koppels waarbij de man zijn partner verplicht om zich te prostitueren. Vooral kansarme minderjarige meisjes vormen een doelwit voor de daders bij dat soort misdrijven.

Voor de daders zijn sociale media tegenwoordig een essentieel instrument voor hun misdadige praktijken. Seksuele uitbuiting gebeurt dan ook steeds vaker online. Dat maakt het voor de politie moeilijker om slachtoffers op het spoor te komen, om de plaatsen van uitbuiting te lokaliseren en, bijgevolg, om de belangrijkste bekommernis van de actoren in het veld aan te pakken: uitgebuite personen hulp en ondersteuning bieden.

Cijfers
In 2020 openden de Belgische parketten 233 nieuwe dossiers inzake seksuele uitbuiting en gingen 52 slachtoffers akkoord om een beschermingsprocedure in het kader van mensenhandel op te starten. Niet alle slachtoffers willen een beschermingsprocedure opstarten uit vrees voor represailles, omdat mensen uit hun naaste omgeving worden bedreigd of uit schaamte.

Campagne
Achter de beloften die tijdens het ‘verleidingsspel’ worden gemaakt, schuilt een weerzinwekkende realiteit: gedwongen prostitutie, geweld, bedreigingen, enz., die het dagelijkse leven van de meisjes bepalen. De campagne ‘Blind Betting’ wil de ogen openen voor die realiteit. De kaart in dit “spel” heeft namelijk twee zijden: één die veelbelovend lijkt, maar nep is en een andere, die de rauwe realiteit is. De campagne informeert ook over de diensten die kunnen helpen bij seksuele uitbuiting.

Ken of ben jij iemand die zich in deze situatie bevindt? Weet dan dat je hulp kan zoeken via www.payoke.be; www.pag-asa.be en www.asblsurya.org

Flyer campagne (1.29 MB)